Sabina Sobočan, direktorica podjetja Varis Lendava: “Poudarka na spoznavanju poklicev je premalo”

Direktorico podjetja Varis Lendava smo povprašali nekaj ključnih vprašanj o slovenskem izobraževalnem sistemu. Naša vprašanja so se nanašala najbolj na praktično izobraževanje, ki dijakom ponudi največ kar lahko.
“Dejstvo je, da ima več kot tretjina delodajalcev v Sloveniji težave zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov. Zaradi tega bi moralo šolstvo iti v korak s potrebami v gospodarstvu oz. slediti situaciji na trgu dela, kar pomeni, da bi morali omejiti vpise v programe, ki so suficitarni in bi spodbujali vpise v programe deficitarnih poklicev. Država bi lahko pomagala gospodarstvu na način, da bi se razpisovale posebne štipendije za dijake in študente deficitarnih poklicev glede na potrebe gospodarstva, ki bi odstopale od običajnih štipendij.

Opredeliti bi morali sistem prakse (zasledovati bi morali vnaprej določene cilje prakse – izdelek ob končani praksi/ test pridobljenega znanja,..) saj so sedaj dijaki in študenti prepuščeni angažiranosti delodajalca in če se ta ukvarja dovolj z njimi je praksa  uspešna, sicer pa je toliko, da je opravljena. Praksa bi morala biti tudi daljša oz. bi je moralo biti več. Država bi morala omogočiti prakso tudi dijakom iz tujine v domačih podjetjih (to se kaže najbolj v obmejnih območjih). Prav tako bi morali razmisliti o meddržavnem povezovanju šolstva, npr: izvedba programa keramik v Lendavi tudi za dijake iz Hrvaške, Madžarske, …

Izobraževanje je pogostokrat preveč teoretično naravnano. Ko pridejo učenci/dijaki/študentje z dokončano šolo v naše podjetje, se marsikdaj zgodi, da imajo premalo prakse in se izkaže, da so si delo v izbranem poklicu drugače predstavljali.  Po mojem mnenju bi morali v šolstvu dati večji poudarek na spoznavanje različnih poklicev z obiskom podjetij in bi jim na ta način omogočili lažjo odločitev glede nadaljnjega šolanja.

Bolje izobražen in usposobljen delavec predstavlja za podjetje večjo produktivnost in posledično dvig konkurenčnosti in uspešnosti,” je dejala Sabina Sobočan.