Revizija v javnem zavodu KKC Lendava pokazala, da vodstvo zavoda pravdnih stroškov uredniku portala Lendavainfo ni smela izplačati

Zadeva, ki se je začela že decembra 2020, se je 21. aprila, s prejemom zavrnilne tožbe zaključila. Silvija Hajdinjak Prendl, nekdanja predsednica sveta javnega zavoda Knjižnica kulturni center Lendava je namreč konec januarja letos sprožila zasebno tožbo proti uredniku spletnega portala Lendavainfo.com, Leonu Novaku, zaradi neobjave domnevnega popravka, ki to (tudi po mnenju sodišča) ni bil. Spomnimo: Tožbo je prvostopenjsko sodišče v Lendavi in Višje sodišče v Mariboru zavrnilo, slednja pa je tožencu morala povrniti stroške pravde (634,64 EUR). A stroškov zasebne tožbe ni vrnila tožnica, temveč Javni zavod KKC. Zunanja revizija je sedaj potrdila poročilo Nadzornega odbora Občine Lendava, da se takšno izplačilo ne bi smelo zgoditi.
V minulih dneh je bilo zaključeno poročilo o dejanskih ugotovitvah v zvezi s poslovanjem javnega zavoda Knjižnica-kulturni center Lendava v obdobju od 1.1.2020 do 31.7.2021. Občina Lendava je za izvedbo revizijskih postopkov pooblastila zunanjo revizijsko družbo ADAKTA d.o.o. iz Trbovelj. Družba je izvedla revizijo na treh področjih, torej, preveriti pravilnost poslovanja javnega zavoda na podlagi koriščenja javnih sredstev. Vsako plačilo, ki ga izvrši zavod z denarnimi sredstvi iz svojega računa ali blagajne, mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se dokazuje, da obveznost zavoda za plačilo dejansko obstaja.

V postopku revizije je bilo ugotovljeno, da “sta tožeča in tožena stranka v primeru te tožbe fizični osebi. Iz vložene tožbe in sodbe sodišč ni razvidno, da bi bil zavod KKC stranka, udeležena v sodnem sporu. Med pregledano dokumentacijo v zavodu KKC v revidiranem obdobju ni bilo evidentiranih stroškov storitev odvetniške družbe KAC & odvetniki o.p. d.o.o., ki je v sporu na sodišču zastopala tožnico. Sodno takso in s sodbo priznane sodne stroške (odvetniške storitve in materialne stroške tožene stranke ter zakonske zamudne obresti) je plačal zavod KKC, čeprav v sporu ni bil udeležen.”

Oba zahtevka sta bila naslovljena na fizično osebo, dejanski stroški pa niso znašali le 634,64 EUR!

Iz podračuna zavoda KKC pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) sta bila v povezavi z navedeno tožbo izvedena naslednja dva plačila: 255,00 EUR na račun Okrajnega sodišča v Lendavi dne 22.3.2021 za sodno takso (nalog za plačilo takse je Okrajno sodišče v Lendavi naslovilo na domači naslov tožeče stranke) in 641,32 EUR na račun, katerega imetnik je Leon Novak in sicer za povrnitev pravdnih stroškov, povečanih za zamudne obresti. V praksi torej to pomeni, da ne gre le za 641,32 EUR temveč za 896,32 EUR! Revizija je v poročilu še zapisala, da sta “oba zahtevka za plačilo stroškov bila naslovljena na fizično osebo (tožnico) in ne na zavod KKC, kar pomeni, da zavod ni bil dolžan in ne bi smel plačati teh stroškov.”

Nenamenska poraba sredstev

“Ugotavljamo, da je tožbo proti Leonu Novaku, avtorju članka, ki je bil objavljen na informativni strani lendavainfo.com, vložila Silvija Hajdinjak Prendl kot fizična oseba in da zavod KKC v tožbi in v sodbi sodišč ne nastopa kot stranka, udeležena v sodnem sporu. Prav tako ugotavljamo, da zahtevka za plačilo sodne takse in povračilo pravdnih stroškov nista bila naslovljena na pravno osebo KKC, temveč na fizično osebo, plačilo pa je bilo posledično izvršeno na podlagi neustreznih knjigovodskih listin. Zavod KKC ni ravnal pravilno, ko je stroške sodne takse in povrnitev pravdnih stroškov Leonu Novaku plačal z javnimi sredstvi zavoda. Poraba javnih sredstev je bila v tem primeru nenamenska,” so zaključili.