Rekordno število prijavljenih na tretji razpis za pridobitev sredstev za krepitev gospodarstva v Sloveniji živečih Madžarov

21. junija je bil objavljen tretji razpis za pridobitev finančnih sredstev za krepitev gospodarstva na narodnostno mešanem območju, natančneje, na območju v Sloveniji živečih Madžarov. Madžarska vlada je za tukajšnje “potrebe” tokrat namenila kar 2,8 milijona evrov finančnih sredstev, na razpis pa se je prijavilo kar 369 vlog.
Da za tretji razpis za pridobitev finančnih sredstev za krepitev gospodarstva na narodnostno mešanem območju, natančneje, na območju v Sloveniji živečih Madžarov velja velik interes, je kazala skorajda polna Gledališka in koncertna dvorana v Lendavi na dan predstavitve tretjega razpisa za pridobitev finančnih sredstev, ki jih deli madžarska vlada. Ta se je sicer odvila pred dobrim mesecem in pol. In da je interes res visok dokazuje tudi rekordno število prijavljenih, to je 369. Tokratni razpis se torej nanaša na kmetijstvo in malo gospodarstvo, upravičenci pa so, poleg kmetijstva, mala in srednje velika podjetja na upravičenem območju.

Skupna vrednost zahtevkov vseh vlog sicer znaša 5 milijonov evrov, a vsem, jasno, ne gre ugoditi. Za omenjeni tretji razpis je sicer madžarska Vlada povečala nepovratna sredstva: Ta tokrat znašajo 2,8 milijona evrov – 1,4 milijona evrov sredstev za gospodarstvo, na ta naslov je prispelo 72 vlog in prav toliko sredstev za kmetijsko dejavnost – na ta naslov pa jih je prispelo 297. Sedaj sledi dopolnjevanje nepopolnih vlog, za tem faza točkovanja in ocenjevanja vlog, za tem pa bo znana tudi odločitev. Veliko vlog je letos, zanimivo, priromalo s področja vinogradništva, vlog s področja kmetijstva pa jih je največ bilo z območja Goričkega. Vodstvo zavoda ProFutura pa sicer že razmišlja o objavi razpisa, namenjenega izključno mladim podjetnikom ali mladim kmetovalcem. Podpis pogodb omenjenega tretjega razpisa bi uspešni prijavitelji lahko opravili v drugi polovici oktobra.