Rekordni proračun Mestne občine Murska Sobota za 2021 sprejet v prvem branju

Svetnice in svetniki so na minuli sredini seji v prvem branju obravnavali predlog proračuna Mestne občine Murska Sobota (MOMS) za leto 2021 v višini skoraj 30 milijonov evrov. V ambicioznem predlogu proračuna je kar 45% sredstev namenjeno za naložbe medtem, ko sredstva za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe znašajo okrog 30% proračuna.
Tudi v tem proračunskem letu MOMS nadaljuje s pospešenim črpanjem evropskih sredstev, ki dosegajo kar 28% vseh prihodkov (skoraj 7,5 milijonov evrov) in so namenjena za nadaljevanje projektov Celostnih teritorialnih naložb (CTN) in drugih sofinanciranih investicij. V letošnjem proračunu gre predvsem za projekte trajnostne mobilnosti, v sklopu katerih bodo v tem letu urejene Kroška ulica (dokončanje), Ulica arhitekta Novaka, ulica Staneta Rozmana s krožiščem z Gregorčičevo ulico ter del Ciril Metodove in Grajske ulice (s parkiriščem ob Zdravstvenem domu). V predlogu proračuna so prav tako vključene naložbe in vlaganja v vzdrževanje in gradnjo cest, tudi vzhodne obvoznice, nadgradnja Vodovoda sistema B, reševanje stanovanjske problematike mladih ter projekti celostne postopne obnove kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v občini. Letos se bo začela tudi energetska prenova javnih stavb. V predlog proračuna so zajete tudi naložbe v obnovo šol in vrtcev ter ureditev vaških, gasilskih in večnamenskih domov v krajevnih skupnostih.

“Ob številnih investicijah pa ostaja na prvem mestu skrb za sočloveka, zato ostajajo skoraj nespremenjena sredstva za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, štipendije, kulturo, šport, zaščito in reševanje ter druge programe, ki prispevajo k višji kakovosti življenja občank in občanov. Občinski proračun na prihodkovni strani obsega 27 milijonov evrov, na odhodkovni pa skoraj 29 milijonov evrov. Proračunski primanjkljaj bo občina pokrivala s presežkom iz minulih let in novim dolgoročnim komercialnim kreditom v višini 2 milijona evrov,” so sporočili iz murskosoboške Občine.

Zadolževanje bo namenjeno predvsem naslednjim načrtovanim projektom:

  • nadaljevanje urejanja kanalizacijskega omrežja,
  • nadaljevanje obnove vodovodnega omrežja,
  • ureditev ceste Polana – Markišavci,
  • a reševanje stanovanjske problematike mladih,
  • pripravo načrtov za obnovo Hartnerjeve vile,
  • pripravo načrtov za obnovo Gasilskega doma v Murski Soboti,
  • zagotavljanje lastnega deleža pri komunalnem urejanju SOIC faza II in III.

V letu 2020 je MOMS sicer najela kredit v višini  1.187.217 EUR, hkrati pa odplačala skupno 921.890 EUR. Stanje dolga na prebivalca mestne občine tako 31.12.2020 znaša 357,56 EUR  (konec leta 2019 je bilo 342,70 EUR), kar nas še zmeraj uvršča med manj zadolžene mestne občine v Sloveniji (najvišje možno zadolževanje občine v letu 2021 bi sicer lahko bilo dobrih 5,3 milijona EUR).&

Župan dr. Aleksander Jevšek je ob predstavitvi predloga proračuna za leto 2021 povedal: “Letošnji predlog proračuna je zastavljen zelo ambiciozno. Skoraj 30 milijonov evrov, od katerih si obetamo okrog 7,5 milijonov EU in državnih razvojnih sredstev nam bo omogočilo uresničitev dolgoročnih načrtov in želja, ki smo jih imeli pred očmi pri izdelavi Trajnostne urbane strategije. Vendar pa bo za uresničitev vseh nujno potrebnih dolgoročnih projektov, potrebno tudi dodatno zadolževanje, ki pa še zmeraj ostaja eno nižjih med mestnimi občinami v Sloveniji.

Pri tem je treba poudariti, da (kot je tudi v svojem poročilu o zadolženosti slovenskih občin ugotovilo Ministrstvo za finance) tudi naša občina s pomočjo zadolževanja izvaja investicije, ki pomenijo plačila izvajalcem, nova delovna mesta delavcem, izboljšano kakovost življenja občanom in gospodarsko aktivnost, ki je v teh časih epidemije še kako dobrodošla.”

Druga obravnava proračuna MOMS za leto 2021 bo potekala februarja.