Rekonstrukcija zdravstvene postaje Turnišče: Občina bo primorana primakniti več denarja

Na razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za leti 2022 in 2023, ki je bil objavljen 19. januarja, je prispelo 52 vlog. Razpisanih je 17,5 milijona evrov v letu 2022 in 20 milijonov evrov v letu 2023. Pred zamenjavo vlade so sklepe o sofinanciranju prejele še preostale pomurske občine, ki so na razpis prijavile naložbo v zdravstveni dom, med katerimi je tudi Občina Turnišče.
Pred zamenjavo vlade so sklepe o sofinanciranju prejele še preostale pomurske občine, ki so na razpis prijavile naložbo v zdravstveni dom, in sicer Občina Lendava za gradnjo prizidka pri Zdravstvenem domu (ZD) Lendava ter sanacijo obstoječih objektov, Mestna občina Murska Sobota za ZD Murska Sobota za nadzidavo osrednjega objekta, s katerim pridobijo prostore za deset splošnih in pet referenčnih ambulant ter skupne prostore, dvignili pa bodo tudi jašek za dvigalo, in Občina Turnišče za nadaljnjo obnovo zdravstvene postaje v Turnišču.

Občina Turnišče bo primorana primakniti več lastnih sredstev

Občina Turnišče bo za nadaljnjo obnovo zdravstvene postaje za gradbena dela prejela 146 tisoč evrov državnih sredstev (pričakovali so 160 tisoč evrov), ocenjena vrednost je 209 tisoč evrov. Ob tem občina načrtuje še ureditev parkirišča, kar bo v celoti njen strošek. “Sredstva se namenjajo investicijsko vzdrževanje Zdravstvene postaje Turnišče. Za leto 2022 je predvidena temeljita prenova zgradbe zdravstvene postaja. Občina Turnišče se je prijavila na razpis za naložbe v zdravstvo in v mesecu maju prejela sklep o sofinanciranju investicije. Dodeljena nepovratna sredstva so nižja od načrtovanih zato bo občina morala zagotoviti več lastnih sredstev od načrtovanih, kar je tudi sprememba v razvojnem programu. Občina tako predvideva lastna sredstva v višini 259.000 evrov in nepovratna sredstva v višini 146.000 evrov,” so zapisali pri Občini Turnišče.

V okviru rekonstrukcije bodo uredili novo sobo za medicinske sestre, dve splošni ambulanti, referenčno ambulanto, laboratorij, garderobe ter parkirišče pred Zdravstveno postajo.

Kje bodo vzeli denar?

V letu 2022 je bila predvideva ureditev dodatne igralnice v večnamenskem centru Turnišče (faza III) na lokaciji kjer je bil predviden lokal. Občina je v začetku leta objavila javno naročilo in prejela bistveno višje ponudbe od načrtovanih sredstev, zaradi česar je zavrnila vse ponudbe. Sredstva ki so bila planirana za ureditev dodatne igralnice se bodo namenila za Rekonstrukcijo zdravstvene postaje Turnišče, kjer bo občina torej morala zagotoviti večji lastni delež.

Nadaljevanje rekonstrukcije, ki se je začela leta 2017 ter nadaljevala v letu 2018

Občina Turnišče je že leta 2018 namenila dobrih 60.000 evrov sredstev za nujno obnovo Zdravstvene postaje v Turnišču, kar je dejansko bila prva večja obnova te stavbe. V celoti so se obnovili sanitarni prostori za paciente in vhod v Zdravstveno postajo. Leto prej so bila v celoti zamenjana okna s pripadajočimi senčili ter vhodna vrata. Leta 2018 je Zdravstveni dom Lendava obnovil pohištvo in opremo v ordinacijah in čakalnici v vrednosti okrog 30.000 evrov. Občina je takrat uredila še okolico vhoda Zdravstvene postaje.