Na rekonstrukcijo državne ceste Murska Sobota – Gederovci bo se čakalo še vsaj leto dni

Vlada je na včerajšnji seji sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanca Državnega zbora RS Danijela Krivca v zvezi z rekonstrukcijo državne ceste Murska Sobota – Gederovci. Poslanec je vlado v zvezi z rekonstrukcijo ceste spraševal, ali so pripravljeni vsi potrebni projekti in dovoljenja, kdaj je predviden začetek izvedbe in kdaj se predvideva zaključek projekta.

Vlada v odgovoru pojasnjuje, da Direkcija RS za infrastrukturo vodi aktivnosti rekonstrukcije ceste in izgradnje enostranske kolesarske poti od naselja Veščica do mejnega prehoda z Avstrijo v Gederovcih. Vse aktivnosti priprave projektne naloge za naročilo izdelave PZI so usklajevali z občino Tišina, ki je v letu 2007 podala pobudo za rekonstrukcijo nevarnega cestnega odseka in izgradnjo kolesarske poti.

Pogodba za izdelavo projekta PZI rekonstrukcije ceste od Veščice do mejnega prehoda v Gederovcih je bila sklenjena v letu 2013, vendar je bila izdelava PZI nato v mesecu decembru 2013 zaradi sprejetega rebalansa proračuna za leto 2014 in sprejetega proračuna za leto 2015 začasno ustavljena do zagotovitve ustreznih sredstev. Sredstva je Direkcija RS za infrastrukturo uspelo zagotoviti v letu 2015, tako, da je bil PZI dokončan v letu 2015, v letu 2016 pa zaključena tudi recenzija.

Direkcija RS za infrastrukturo načrtuje, da bo v letošnjem  letu pridobila vsa potrebna zemljišča, v izdelavi pa je tudi javno naročilo za izdelavo parcelacijskega načrta. Z rebalansom proračuna za leto 2018 in s predlogom proračuna za leto 2019 so predvidena potrebna sredstva za izvedbo gradbenih del, dokončno plačilo pa še v letu 2020 po opravljenem komisijskem pregledu izvedenih gradbenih del.

Vlada v odgovoru še navaja, da bi se z deli predvidoma lahko pričelo spomladi leta 2019, seveda ob predpostavki, da ne bo pritožb v postopku izbora izvajalca, zaključek vseh del pa se predvideva do konca leta 2019.