Regijska bolnišnica: 11. pomurski in 7. mednarodni simpozij o kronični rani

Letošnji 11. pomurski in 7. mednarodni simpozij o kronični rani je usmerjen v izzive, ki jih je tudi pri oskrbi bolnikov s kronično rano prinesla epidemija covida-19. Hkrati bodo imeli na simpoziju tudi predavatelje, ki bodo podali svoje dolgoletne izkušnje pri zdravljenju kroničnih ran tako v bolnišnici kot na terenu. Na simpoziju tudi letos sodeluje vrsta eminentnih domačih in tujih strokovnjakov medicine, zdravstvene nege in izobraževanja.
Simpozij bo razdeljen na tri vsebinske sklope. V prvem bodo strokovne teme: 30-letne izkušnje zdravljenja kroničnih ran na Infekcijskem oddelku SBMS (Ivan Prelog, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota), Fiziologija celjenja ran in vzroki neceljenja  (prim. Ciril Triller, dr. med., Splošna bolnišnica Murska Sobota), Diabetično stopalo – patofiziologija in dejavniki tveganja (prim. doc. dr. Dubravko Huljev, dr. med., Klinička bolnica Sveti Duh, Zagreb, Hrvaška), Procjena boli kod bolestnika s kroničnim ranama jednodimenzionalnim skalama (doc. dr. Štefica Mikšić, mag. med. techn., Božica Lovrić, mag. med. techn., Brankica Juranić, mag. med. techn., Vlasta Pezerović, mag. med. techn., Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayer Osijek), Pomen in načini nekrektomije (prim. dr. Aleksandar Gajić, Centar za hiperbarično medicino i tretma hroničnih rana, Banja Luka).

V drugem sklopu bodo strokovne teme: Razjeda zaradi pritiska (Brigita Kovačec, dipl. m. s., Doris Štuhec, dipl. m. s.), 30 let izkušenj dela s kronično rano na terenu (Dragica Jošar, dipl. m. s., Zdravstveni dom Murska Sobota, Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Pomurja), Obravnava pacientke z vensko golenjo razjedo v domačem okolju in delo v patronažnem varstvu v času epidemije covida (Nataša Vengust, dipl. m. s., Zdravstveni dom Murska Sobota).

V tretjem sklopu bodo vsebine: Pomen zbiranja podatkov za kakovostno in varno obravnavo pacientov z RZP (mag. Zdenka Gomboc, prof. zdr. vzgoje, Splošna bolnišnica Murska Sobota), Prehrana bolnika s kronično rano – ali obstajajo posebnosti? (Renata Pleh, univ. dipl. inž. živ. teh., Splošna bolnišnica Murska Sobota), Izpostavljenost bolnika s kronično rano bolnišničnim okužbam ali kolonizaciji z večkrat odpornimi mikroorganizmi (Marija Kohek, M. Sc.(Avstrija), dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota), Obravnava ran v času epidemije – največji izziv na covidnih oddelkih (Martina Gjergek, dipl. m. s., Mateja Lukač, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Murska Sobota).

Simpozij bodo zaznamovali vrhunski predavateljice in predavatelji, ki prihajajo iz različnih ustanov doma in v tujini. “Naše delo je še vedno prepoznano kot primer dobre prakse, zato smo se z veseljem odzvali in bomo aktivno sodelovali na 11. pomurskem in 7. mednarodnem simpoziju o kronični rani. Tudi v letošnjem letu bomo strokovne vsebine predavanj povzeli in izdali v zborniku,” so sporočili iz Splošne bolnišnice Murska Sobota.

“Oskrba kronične rane pri kakovostni in varni obravnavi bolnikov predstavlja za izvajalce zdravstvene nege velik izziv ne glede na znanje, ki smo si ga pridobivali leta. Ugotavljamo tudi, da se je v zadnjih letih starostna struktura zaposlenih močno spremenila, kar nam nalaga dodatno dolžnost stalnega izobraževanja. Dejstvo je namreč, da je za kakovost dela in življenja bolnikov s kronično rano potrebno sodelovanje različnih strokovnjakov. Aktivno delovanje članov delovne skupine za oskrbo kronične rane je bilo zaradi epidemije ustavljeno tudi zaradi prednostnega dela, povezanega z obvladovanjem epidemije. Prišli smo do ključnih spoznanj, na katerih področjih imamo največ šibkih točk, predvsem zaradi tveganja pri nekoliko spremenjeni obravnavi bolnikov (rdeča in siva cona) ter zaradi specifične osebne varovalne opreme. Zagotavljanje kakovostne in varnostne oskrbe pacientov tako ostaja eden od prednostnih ciljev Splošne bolnišnice Murska Sobota. Po enoletnem premoru se bomo lahko tako spet srečali v živo, si izmenjali izkušnje in prenesli dobre prakse v svoje delovno okolje,” so še sporočili iz regijske bolnišnice.