Redna letna skupščina ND Lendava 1903: “Cilj v prihajajoči tekmovalni sezoni je prva liga”

V prostorih centra Bánffy se je včeraj pozno popoldan odvijala redna letna skupščina ND Lendava 1903. Na skupščini so bili prisotni Végh Gábor (predsednik nogometnega društva), István Gergelyi Kocsárdi (direktor kluba), Franc Pozsgai (pomočnik direktorja kluba) in János Bukovec (član nadzornega odbora in vodja skupščine). Cilj za naslednjo tekmovalno sezono je prebiti se v prvo državno ligo.
Redna letna skupščina, ki je bila sklepčna, se je pričela z nekajminutno zamudo in se je končala v slabih petdesetih minutah. Prisotni so obdelali 14 točk dnevnega reda, zapletov ni bilo in jih tudi ni bilo za pričakovati. Skupščine se je med drugim udeležil tudi Végh Gábor, predsednik nogometnega društva, nekoliko kasneje pa se je skupščini pridružil še lendavski župan mag. Anton Balažek, ki ima po novem tudi funkcijo v nogometnem društvu. Po tem, ko je bilo izvoljeno delovno predsedstvo in ko je s strani verifikacijske komisije bilo ugotovljeno, da je skupščina sklepčna, se je ta lahko tudi uradno pričela.

“Nogometno društvo je v letu 2017 začrtane cilje doseglo delno. Cilj, uvrstitev članske ekipe v drugo državno ligo je bil dosežen, rezultatsko pa cilji niso bili povsem doseženi pri mlajših selekcijah. Celotne odgovornosti pri tem ne gre pripisati delujočim v društvu, temveč tudi administrativnim težavam, saj denimo kadetom in mladincem ni bila dana možnost prehoda v višji razred tekmovanja, saj MNZ Lendava takšne lige ni imela, prav tako pa društvu ni uspelo v celoti doseči zastavljenih ciljev na področju pridobivanja na številčnosti mlajših igralcev. Društvo se je v letu 2017 srečevalo s pomanjkanjem primerne infrastrukture, igrišča za trening, za vse starostne kategorije. V drugi polovici lanskega leta je društvo dobilo novega zakonitega zastopnika in izvršni odbor, na podlagi takrat izvedene redne skupščine. Kar se mlajših selekcij tiče, je pri klubu bilo registriranih nekaj novih igralcev iz sosednje Madžarske ter Hrvaške, obseg treningov pa je bil dosežen, če ne celo presežen. Društvo je v letu 2017 pričelo z aktivnostmi, ki se tičejo bodoče nogometne akademije in je poslovalo finančno stabilno,” je v predstavitvi poročila o delu društva dejal Franc Pozsgai, pomočnik direktorja kluba. Poročilo je bilo sprejeto.

Društvo je v letu 2017 imelo skupno za nekaj več kot 590 tisoč evrov prihodkov in za nekaj več kot 406 tisoč evrov odhodkov. To pomeni, da je društvo imelo za nekaj več kot 184 tisoč evrov razlike med prihodki in odhodki, čisti presežek dohodkov nad odhodki pa je po plačanem davku, ta je znašal 25 tisočakov, znašal nekaj več kot 159 tisoč evrov. Da je vse potekalo “po regeljcih” je ugotovil tudi nadzorni odbor društva.

Z mesta izvršnega odbora sta bila razrešena Slavko Režonja in Štefan Sobočan. Režonja te funkcije več ne more opravljati zaradi funkcije v Medobčinski nogometni zvezi Lendava, ta je minulo leto postal predsednik omenjene zveze, Štefan Sobočan pa je podal svoj pisni odstop. Posebnih razlogov za svojo odločitev ni zapisal. Na njuna mesta sta sedla župan Občine Lendava, mag. Anton Balažek in Marjan Drvarič. Za tem je sledila še izvolitev rezervnega člana disciplinske komisije. To je postal Branko Kolenko.

V nadaljevanju, v 10. točki dnevnega reda, so prisotni člani z glasovalno pravico potrdili še nekaj sprememb statuta ND Lendava 1903, te se tičejo predvsem povečanja osnovnih sredstev in (tudi pridobitne) dejavnosti društva, v naslednji točki pa je bil sprejet tudi Pravilnik o disciplinski odgovornosti. Višina članarine za tekmovalno sezono 2018/2019 bo znašala 10 evrov (članov društva je okrog 130).

V letošnjem letu namerava nogometno društvo Lendava 1903 izpolniti svoj primarni cilj, to je uvrstitev članske ekipe v prvo državno ligo. Kot je dejal Pozsgai, so finančna sredstva zagotovljena, poudaril pa je še, da bo vse, razen prve državne lige, neuspeh. “Glede mlajših selekcij bo potrebno storiti še nekaj korakov, predvsem kar se tiče mladinske ekipe, cilj za selekcijo U-15 pa je prav tako uvrstitev v prvo državno ligo.” Ob tem je Pozsgai še dejal, da bo potrebno mlajše selekcije številčno še bolj okrepiti.