Redna letna skupščina Lovske družine Lendava

Okrog 30 članov Lovske družine Lendava (LD) se je minulo nedeljo dopoldan zbralo v prostoru lovskega doma v Dolgi vasi, kjer je bila opravljena redna letna skupščina. Da bo skupščina zaprta za javnost, nam je že pred začetkom slednje dejal predsednik Lovske družine Lendava, Jožef Kocon.
Po potrditvi dnevnega reda je sledil začetek vsebinskega dela redne letne skupščine LD Lendava, ki je obsegal 6 točk. Poročila predsednika upravnega odbora, kinologa, lovskega čuvaja, starešine in računovodkinje so bila zelo kratka, poročil gospodarja, blagajnika, tajnika in strelskega referenta pa ni bilo, so pa člani LD slišana poročila sprejeli. Lovski pripravniki so postali Arpi Soós, Jože Tim Feher in Blaž Kotnjek, ostali na novo sprejeti člani (izprašani lovci) pa so Bert Lukežič, Marko Jelen in Timea Soos. S tem se je članstvo LD iz 45 lovcev povišalo na 48.

Med drugim so prisotni sprejeli tudi obvezne delovne ure za lovno leto 2019. Upravni odbor je predlagal 40 ur, kar pa člani LD niso sprejeli in predlagali, da bi za lovno leto 2019 bilo obveznih 20 ur in 10 ur (na člana) za čiščenje linij v Črnem logu. Takšen predlog je bil tudi sprejet. Od 20 ur je potrebno oddelati 60 -odstotkov teh na skupnih akcijah, 40 -odstotkov pa lahko člani oddelajo individualno po posvetu z gospodarjem LD. 10 ur v Črnem logu spada pod obvezno delo za vse člane, posebno za pripravnike. S takšno odločitvijo je bilo hkrati sprejeto denarno nadomestilo za neoddelane ure, ki znaša 15 evrov.

Občni zbor ni sprejel sprememb upravičencev do trofejne divjadi. Za leto 2019 bo LD oddala 10 trofejnih srnjakov gostom. Več poudarka bodo lendavski lovci v letu 2019 dali za skrb nad malo divjadjo, saj imajo v LD Lendava perspektivne mlade lovske pse. LD Lendava ima trenutno manj površin, ki so primerne za gojitev in ohranjanja staleža male divjadi, kot v minulih letih, kar je v preteklih letih odločil upravni odbor. Te so pri LD Lendava imeli v najemu od sklada kmetijskih zemljišč.

Prisotni člani so sprejeli zaključni račun za leto 2018, nekateri člani pa so ob tem prosili za ločeno finančno poročilo o prireditvi ob lanski 110. obletnici LD Lendava. Ločenega poročila ni bilo, je pa to bilo vključeno v končno finančno poročilo. Ti so prejeli odgovor, da bodo s pomočjo računovodstva ločeno finančno poročilo tudi prejeli. LD Lendava je v preteklem letu imela 26.290 evrov prihodkov in 28.951 evrov odhodkov. To pomeni, da je presežek odhodkov nad prihodki v lanskem letu znesel -2.660 evrov in se bo pokril iz presežka prihodkov iz preteklih let. Skupni presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2017 znaša 23.317 evrov. Za izdelavo šestih lovskih prež je bilo porabljenih 2.128 evrov. Terjatev do kupcev na dan 31.12.2018 je bilo 1.144 evrov, obveznosti dobaviteljev na dan 31.12.2018 pa je bilo za 5.271 evrov.

Pri LD želijo v bližnji prihodnosti s pomočjo razpisov na objektu lovskega doma v Dolgi vasi zamenjati okna, skupščina pa je bila zaključena v dobri uri in pol.