Redna letna skupščina JK Lendava: Tudi uradno predstavili novega trenerja

Člani in članice Judo kluba Lendava so minuli soboto opravili redno letno skupščino v prostorih nogometnega kluba Lakoš v Dolnjem Lakošu. V devetih točkah so predstavili minulo leto ter naredili načrte za naprej ter skupščino zaključili v dobri uri.
Po odprtju občnega zbora in pozdravu vsem prisotnim s strani predsednika Roberta Gabora, je sledila izvolitev delovnega predsedstva. Za predsednika je bil izvoljen Robert Gabor, za zapisnikarja Dejan Kulčar, overitelja zapisnika pa sta bila Alen Dominić in Ivan Breznik.

Z resnim delom so člani in predsedstvo začeli pri točki 3. Predsednik Gabor je poudaril, da statut društva od leta 1997 ni bil spreminjan ali kakor koli drugače korigiran in je, zaradi spremenjene zakonodaje ta neskladen. Kot je bilo moč slišati, so z dvigom rok potrdili spremembe predvsem v 6. členu, ki govori o pridobitni dejavnosti in 16. členu, ki govori o enakopravnosti. Nekoliko spremenjen je bil tudi Disciplinski pravilnik društva v delu, ki govori o postopku o disciplinskem postopku.

Prisotno članstvo je med drugim potrdilo tudi lepo gesto članu Jožetu Kovaču, saj je bil imenovan v častega člana Judo kluba Lendava. Pod njegovo taktirko so iz Judo kluba Lendava prihajali državni prvaki v judu in nosilci evropskih medalij. Bil je sodnik in član izpitne komisije pri Judo zvezi Slovenije. Lansko leto mu je odliko za življenjske dosežke pri judu podelila tudi Judo zveza Slovenije.

Jože Kovač

Cilj Judo kluba Lendava v letu 2019 je bil približati šport Judo čim več mladim, predvsem vzbuditi zanimanje za ta šport pri predšolskih otrocih in pri učencih nižjih razredov osnovne šole, kar se je odražalo v povečanju števila mlajših članov kluba. Judo klub Lendava je imel v letu 2019 114 članov, od tega 66 aktivnih tekmovalcev v starostnih kategorijah cicibani/-ke, ml dečki/-ce, st dečki/-ce, ml kadeti/-nje, kadeti/nje in veterani. Judo klub Lendava je v letu 2019 opravljal treninge na 5 mestih in sicer v telovadnici DOŠ 1 Lendava, v telovadnici OŠ Velika Polana, v telovadnici DOŠ Dobrovnik, v večnamenskem prostoru vrtca OŠ Črenšovci in v telovadnici Gimnazije v Lentiju na Madžarskem.

V letu 2019 so se udeležili 38 turnirjev v Sloveniji, Hrvaški, Avstriji in na Madžarskem. Tekmovalci so osvojili skupno 239 medalj, od tega 70 zlatih, 68 srebrnih in 101 bronastih. Trije tekmovalci in člani Judo kluba Lendava so se v avgustu 2019 udeležili državnega prvenstva v KATA-h in po opravljenih izpitih pridobili naziv mojstra Juda. “V Judo klubu Lendava se bomo v letu 2020 zavzemali za sodelovanje z drugimi sorodnimi klubi in društvi v regiji, državi in tujini. Prizadevali si bomo za medsebojno nesebično pomoč na vseh področjih in za dvig etičnih načel in strokovnega dela v klubu. V letu 2020 se bomo udeležili vseh uradnih turnirjev pod okriljem Judo zveze Slovenije in nekaterih turnirjev v tujini,” je dejal predsednik Gabor.

Robert Gabor, predsednik

V leto 2019 je judo klub Lendava iz leta poprej v blagajno prenesel 8.783 evrov sredstev ter imel še dodatnih 15.817 evrov prilivov. Skupno je prilivov imel torej za 24.600 evrov in odhodkov za 22.100 evrov. Stanje na dan 31.12.2019 je znašalo 2.500 evrov.Nadzorni odbor, kot je bilo moč še slišati, pri poslovanju društva nepravilnosti ni odkril.

Na skupščini so med drugim tudi uradno predstavili novega trenerja in hkrati tekmovalca, Aleksandra Ferenčaka. Uradno je trener slednji postal 20. junija, v društvo pa se aktivno vrača Ivan Breznik, sicer nekdanji selektor kadetske državne reprezentance, ki bo nudil pomoč pri strokovnem delu.

Aleksander Ferenčak