Razvojno najbolj prodorna občina v vzhodni Sloveniji je občina Lendava!

Nagrado Zlati kamen 2017 za razvojno najbolj prodorno občine Slovenije kot tudi regijsko zmagovalko je na tradicionalnem srečanju občin in županov Slovenije v Festivalni dvorani prejela mestna občina Podčetrtek. Zmagovalko je razglasil minister za javno upravo Boris Koprivnikar. Ostale regijske zmagovalke so občine Cerkno v prvi regiji zahodne Slovenije s Primorsko in Gorenjsko, Kamnik v tretji regiji od Posavja do Koroške in Lendava v četrti regiji vzhodne Slovenije. Za omenjeni laskavi naziv sta se potegovali občini Lendava in Ljutomer.

Vsakoletno tradicionalno srečanje občin Slovenije, konferenca Zlati kamen, je prerasla v enega največjih in najpomembnejših dogodkov na tem področju v Sloveniji. Vsako leto se dogodka udeleži približno 200 udeležencev iz slovenskih občinskih predstavnikov in predstavnikov ostalih zainteresiranih javnosti iz privatnega in javnega sektorja. V okviru dogodka, ki je sicer namenjen razpravi o aktualnih temah in predstavitvi dobrih praks, so že šesto leto zapored razglasili tudi regionalne zmagovalke, ki so letos Občina Cerkno, Občina Kamnik, Občina Podčetrtek in Občina Lendava.

Odločilna je analiza ISSO

V slovensko ISSO raziskavo je vključenih več kot petdeset ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi zadnja štiri leta. V analizo so avtomatično vključene vse slovenske občine, zato podatki predstavljajo dober pregled slovenskega okolja na ravni lokalne samouprave. “Vsako leto pregledamo razvojne dokumente vseh slovenskih občin, kar znese skupaj med 1.000 in 2.000 enotami gradiva. Za pripravo analize ISSO, ki vsebuje kompleksne in »pametne« kazalnike, premeljemo letno okrog 160.000 podatkov. Bržkone s tem ni primerljiva nobena nagrada ali lestvica v Sloveniji. Letos smo poleg običajne kvantitativne analize ISSO  za izbor pripravili tudi posebno analizo turizma, ki jo bomo objavili v obliki bele knjige,” je ob tem sporočil mag. Robert Mulej, urednik projekta in vodja raziskave. Slovenski indeks ISSO lahko tudi sicer primerjamo s podobnimi analizami po svetu, ki primerjajo kraje na svetovni ravni.

Razvojno najbolj prodorna občina v vzhodni Sloveniji je občina Lendava

“Lendava je v zadnjih letih naredila razvojni preobrat, kakršnih v Sloveniji ni veliko. Po analizi ISSO je bila Lendava leta 2012 na 205. mestu med slovenskimi občinami. Zdaj analiza uvršča občino na 151. mesto. Občina dosega nadpovprečne rezultate na štirih pomembnih razvojnih področjih: življenjski standard, gospodarstvo, trg dela in učinkovitost delovanja. To je izjemen dosežek za kraj, ki je bil pred petimi leti prav na repu lestvice ISSO.

Četudi v občini ne zanemarjajo nobenega pomembnega področja, sta k hitremu razvoju največ prispevala skrb za podjetništvo in investicije ter razvoj turizma. Prav s sistematičnim razvojem turizma je Lendava naredila močan zasuk iz industrijskega v postindustrijski kraj. V promociji turistične ponudbe se v Lendavi uspešno povezujejo s kraji po Sloveniji in v sosednjih državah. Posrečenim dogodkom (svetovna prestolnica bograča) se je pred kratkim pridružil projekt Vinarium z razglednim stolpom, ki je tako rekoč čez noč postal tretja najbolj obiskana atrakcija v Sloveniji. To je bilo možno le zaradi izrazito strateškega pristopa, s katerim se v kraju lotevajo razvoja. Kandidatura Lendave za Kulturno prestolnico Evrope 2025 je logični naslednji korak v preobrazbi kraja. Torej velik razvojni skok, obenem pa dobre ideje, ki jih znajo v Lendavi spremeniti v merljiv uspeh.”