Razvojni center v Radmožancih: PMSNS dobila gradbeno dovoljenje

Zagotovo s finančno pomočjo Madžarske, a zaenkrat z željo tudi finančne podpore Slovenije, bo v naselju Radmožanci že kmalu zrasel vrtec za otroke s težavami v zgodnjem razvoju oz. z drugo besedo razvojni center. Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost je gradbeno dovoljenje za objekt že prejela.
Kot smo že poročali, namerava Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost v naselju Radmožanci ustanoviti in tudi zgraditi center za predšolske otroke s posebnimi potrebami. Pomurska madžarska narodna skupnost je glede projekta že pred dobrim letom predstavila, da bo bistvena dejavnost centra zgodnja obravnava predšolskih otrok z odstopanji v razvoju, otrok s posebnimi potrebami in tudi tistih, ki so prepoznani kot rizičnimi.

Kot so včeraj sporočili iz krovne organizacije prekmurskih Madžarov, so pred kratkim s strani upravne enote Lendava že dobili gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da se bo v prihodnjih tednih lahko pričel postopek javnega naročanja. Omenjeni center bo stal na štirih parcelah, ki so bile v lasti Občine Lendava, ta pa jih je brezplačno že lansko poletje odsvojila v korist Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti.

Bi lahko prišlo do težav pri delovanju?

Razvojne ambulante so v Sloveniji organizirane teritorialno, njihovo delovanje pa lahko poteka le v okviru javne mreže in ne zasebnih izvajalcev. Narodnostni poslanec Ferenc Horváth je za naš spletni portal že lani pojasnil, da želi, bi bil načrtovani razvojni vrtec del javne mreže v Sloveniji ter tudi meddržavni projekt. Kar se Pomurja tiče, pa tukajšnji Strokovni center že združuje tri ustanove: Osnovno šolo IV Murska Sobota, ki je nosilka projekta, Dvojezično osnovno šolo II Lendava in Osnovno šolo Ivana Cankarja Ljutomer, podružnico Cvetka Golarja. Ob razvojni ambulanti v murskosoboški bolnišnici je s prvim oktobrom 2019 razvojna ambulanta začela delovati tudi v murskosoboškem zdravstvenem domu.

Ključna naloga bodo preventivne dejavnosti

Ključna naloga razvojnega centra bodo preventivne dejavnosti in posledično preprečevanje ali zmanjševanje razvojnih zaostankov in morebitne socialne izključenosti ranljivih skupin. Preventivne dejavnosti in pravočasna zgodnja obravnava pozitivno vplivajo na otrokov celostni razvoj in s tem na kakovost življenja celotne družine, kar dolgoročno izboljšuje socialno vključenost tako otrok kot tudi njihovih staršev.

Na narodnostno mešanem območju v delu Prekmurja (t. j. v Lendavi in njeni okolici) je bila zaznana potreba po tovrstni dejavnosti (zgodnji obravnavi), saj več kot 30 družin z našega dvojezičnega območja odhaja s svojimi otroci na obravnave v sosednjo Madžarsko. Potreba je bila zaznana tudi s strani vzgojiteljic v vrtcih, ki so s tem področjem premalo seznanjene in potrebujejo strokovno pomoč in krepitev kompetenc ter izobraževanja na to temo.