Razvojni center v Radmožancih: 100.000 evrov, kot kaže, že kmalu s strani države

Po tem, ko je v začetku oktobra lani bila podpisana pogodba o gradnji Razvojnega centra v Radmožancih, med Ferencom Horváthom, predsednikom krovne organizacije pomurskih Madžarov in Matjažem Hozjanom, direktorjem gradbenega podjetja Legartis iz Lendave, se je v sredini novembra 2020 pričela rušitev starega objekta (družinske hiše), v sredini januarja pa tudi dejanska gradnja. Večgeneracijski center v Radmožancih je že praktično dobil končno podobo, svoj del, 100.000 evrov pa bo za gradnjo že kmalu namenila tudi država.
Kot kaže, bo Vlada Republike Slovenije potrdila Predlog sofinanciranja izgradnje centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in medgeneracijskega centra v Radmožancih Pomurske madžarske narodne skupnosti v višini 100.000,00 evrov, in sicer tako, da Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zagotovita sredstva v višini vsako po 50.000,00 evrov.

V okviru projekta izgradnje objekta centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in medgeneracijskega centra v Radmožancih, ki ga izvaja Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost se zagotovi sofinanciranje, z namenom zagotovitve finalizacije in vzpostavitve prostorskih kapacitet, potrebnih za delovanje centra. Predmet sofinanciranja je notranja in zunanja oprema potrebna za vzpostavitev centra, katerega delovanje je definirano v okviru in pod okriljem narodne skupnosti.

“Izhajajoč iz ustavnega položaja obeh poslancev predstavnikov narodnih skupnosti in ob upoštevanju Koalicijske pogodbe o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije 2020-2022 je bil med poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru in Vlado Republike Slovenije sklenjen dogovor o sodelovanju poslancev italijanske in madžarske narodne skupnosti z Vlado Republike Slovenije.

V dogovoru je zapisano, da bodo podpisniki dogovora bdeli nad doslednim izvajanjem pravic avtohtonih narodnih skupnosti s poudarkom na analiziranju morebitnih pomanjkljivosti. Na tej osnovi bodo po potrebi pripravili področne sistemske politike ter skrbeli za ustrezna finančna sredstva. Sestavni del dogovora je tudi seznam konkretnih nalog za mandatno obdobje 2020-2022, kjer je v 4. točki navedena naloga »Sodelovanje pri izgradnji centra za zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in medgeneracijskega centra v Radmožancih.

V cilju kvalitetnega sobivanja, sožitja in vzajemnega delovanja večinskega naroda in avtohtone madžarske narodne manjšine je vsekakor tudi skrb za zagotovitev enakih možnosti in v tej zvezi zagotovitev enake obravnavo ranljivih skupin med katere spadajo otroci in še posebej otroci s posebnimi potrebami katerim je potrebno zagotoviti celostno obravnavo.

V kontekst navedenega se vklaplja tudi projekt centra v Radmožancih, enemu od krajev v občini Lendava kot eni izmed petih občin (poleg tega še določeni kraji v občinah: Hodoš, Moravske Toplice, Šalovci in Dobrovnik), ki predstavljajo narodnostno mešana področja, kjer živi velika večina pripadnikov avtohtone madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji,” so zapisali v obrazložitvi.

Celotna investicija izgradnje centra Radmožanci poteka s finančno pomočjo Madžarske. V to se vklaplja tudi finančna podpora Republike Slovenije v pomenu meddržavnega sodelovanja z Republiko Madžarsko in namenom sodelovanja med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za zdravje ter strokovnimi službami iz Madžarske, s čimer bi se vzpostavila izmenjava dobrih praks med obema državama in krepilo medsebojno sodelovanje.

FOTO: Matej Frančič