Razširitev industrijsko poslovne cone v Lendavi – III. faza: V teku je revizijski postopek, ki ga je podal en izmed ponudnikov

Občina Lendava industrijsko cono ureja sproti, že več kot dvajset let, tokrat pa jo in sicer v tretji fazi ureditve, želeli dodatno razširiti. Prvo javno naročilo je naročnik (Občina Lendava) zaključil kot neuspešno, v drugo pa je bilo uspešno podjetje Pavčnik d.o.o. iz Dola pri Hrastniku. Izvedba del se bo, kot kaže zavlekla, saj je en izmed ponudnikov podal zahtevek za revizijo javnega naročila.
Občina je v prvo prejela tri ponudbe, a je vse tri zavrnila, saj so ponudbe presegle razpoložljiva sredstva. Predmet naročila je gradnja ceste in hodnika za pešce (v dolžini 232 m), meteorne kanalizacije (v dolžini 214 m), fekalne kanalizacije (v dolžini 141 m), vodovoda (v dolžini 222 m) in javne razsvetljave (v dolžini 230 m, 11 svetilk). Industrijska cona bi s tem dobila dodatno možnost širjenja, izvedena pa bi bila tudi ureditev ter razširjeni vsi priključki. V drugo je javno naročilo bilo uspešno izvedeno, posel pa je dobilo podjetje Pavčnik d.o.o. iz Dola pri Hrastniku.

A kot kaže, se bo izvedba omenjenega javnega naročila nekoliko zavlekla, saj je en izmed ponudnikov podal zahtevek za revizijo, ki pa je sedaj v teku. Po naših neuradnih podatkih je zahtevek za revizijo podalo gradbeno podjetje Legartis, primer pa je zdaj na Državni revizijski komisiji, ki si bo za svoje odločanje vzela najbrž kakšen mesec ali dva. A tukaj bi morda lahko nastala težava. Naročilo se nanaša na projekt, ki se financira s sredstvi EU, natančneje, financira se iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in sicer po postopku neposredne potrditve operacij v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.

Ravno iz tega razloga bodo tukaj največjo vlogo, predvsem zaradi črpanja evropskega denarja, igrali prav datumi.