Razširitev industrijsko poslovne cone v Lendavi – III. faza: Občina Lendava bo postopek ponovila

Potrebe podjetij v lendavski industrijski coni se povečujejo, skladno s tem pa se povečujejo tudi potrebe po parcelah. Občina Lendava industrijsko cono ureja sproti, že več kot deset-dvajset let, tokrat pa jo je in sicer v tretji fazi ureditve, želela dodatno razširiti, a se bo projekt zaradi neizbire izvajalca zamaknil.
Javno naročilo, preko katerega je Občina Lendava iskala izvajalca del za razširitev industrijsko-poslovne cone v Lendavi, je bilo zaključeno kot neuspešno. Občina je sicer prejela tri ponudbe, a je vse tri zavrnila, saj so ponudbe presegle razpoložljiva sredstva. Predmet naročila je tokrat bila gradnja ceste in hodnika za pešce (v dolžini 232 m), meteorne kanalizacije (v dolžini 214 m), fekalne kanalizacije (v dolžini 141 m), vodovoda (v dolžini 222 m) in javne razsvetljave (v dolžini 230 m, 11 svetilk). Industrijska cona bi s tem dobila dodatno možnost širjenja, izvedena pa bi bila tudi ureditev ter razširjeni vsi priključki.

V postopku pogajanj sta dva ponudnika podala končne ponudbe, eden ponudnik končne ponudbe z morebitnim popustom ni oddal. Najcenejšo ponudbo je sicer oddalo podjetje Legartis (275.370,79 evrov), sledi podjetje Nograd (276.267,90 evrov) in Pomgrad (296.544,62 evrov). “Ugotoviti je, da so vse prejete ponudbe ponudnikov nedopustne, saj ponudbene cene presegajo ocenjeno vrednost naročila in finančna sredstva naročnika za izvedbo predmetnega naročila. Zato se je naročnik odločil prejete ponudbe zavrniti in zaključiti postopek oddaje predmetnega naročila kot neuspešen,” so sporočili iz Občine Lendava.

Občina Lendava bo tako postopek oddaje javnega naročila ponovila.