Razširitev industrijsko poslovne cone v Lendavi – III. faza: Na Občino prispelo šest ponudb

Potrebe podjetij v lendavski industrijski coni se povečujejo, skladno s tem pa se povečujejo tudi potrebe po parcelah. Občina Lendava industrijsko cono ureja sproti, že več kot dvajset let, tokrat pa jo in sicer v tretji fazi ureditve, želeli dodatno razširiti. Prvo javno naročilo, prispele so tri ponudbe, je bilo zaključeno kot neuspešno, tokrat pa je, na ponovljeno, na Občino prispelo šest ponudb.
Minulo javno naročilo, preko katerega je Občina Lendava iskala izvajalca del za razširitev industrijsko-poslovne cone v Lendavi, je bilo zaključeno kot neuspešno. Občina je v prvo prejela tri ponudbe, a je vse tri zavrnila, saj so ponudbe presegle razpoložljiva sredstva. Predmet naročila je gradnja ceste in hodnika za pešce (v dolžini 232 m), meteorne kanalizacije (v dolžini 214 m), fekalne kanalizacije (v dolžini 141 m), vodovoda (v dolžini 222 m) in javne razsvetljave (v dolžini 230 m, 11 svetilk). Industrijska cona bi s tem dobila dodatno možnost širjenja, izvedena pa bi bila tudi ureditev ter razširjeni vsi priključki.

Na Občino pa je tokrat, na ponovljeno javno naročilo, prispelo šest ponudb. Lendavski Legartis bi posel speljal za slabih 298 tisočakov, kar je sicer za peti tisoč evrov več kot v prvem javnem naročilu, Pomgrad je cenejši za tisočaka in pol, kar pomeni, da je tudi tokrat dal isto ceno kot v prvo, podjetje KIT-AK gradnje iz Rogaške Slatine bi gradilo za dobrih 313 tisočakov, Komunala iz Murske Sobote je v ponudbi navedla 265,5 tisoč evrov, Nograd bi gradil za slabih 282 tisočakov (v prvo za 276 tisoč) in Pavčnik za slabih 328 tisoč evrov.