Razširitev industrijsko poslovne cone v Lendavi – III. faza: Dela bo izvajalo podjetje Pavčnik

Potrebe podjetij v lendavski industrijski coni se povečujejo, skladno s tem pa se povečujejo tudi potrebe po parcelah. Občina Lendava industrijsko cono ureja sproti, že več kot dvajset let, tokrat pa jo in sicer v tretji fazi ureditve, želeli dodatno razširiti. Prvo javno naročilo, prispele so tri ponudbe, je bilo zaključeno kot neuspešno, tokrat pa je, na ponovljeno javno naročilo prispelo šest ponudb. Izbrano je bilo podjetje Pavčnik.




Javno naročilo “Razširitev industrijsko poslovne cone v Lendavi – III. faza,” bo izvedlo podjetje Pavčnik iz Dola pri Hrastniku. Dela bodo obsegala gradnjo ceste in hodnika za pešce (v dolžini 232 m), meteorne kanalizacije (v dolžini 214 m), fekalne kanalizacije (v dolžini 141 m), vodovoda (v dolžini 222 m) in javne razsvetljave (v dolžini 230 m, 11 svetilk). Industrijska cona bo s tem dobila dodatno možnost širjenja, izvedena pa bo tudi ureditev ter razširjeni vsi priključki.

“Na objavljeni javni razpis je naročnik do poteka roka za oddajo ponudb, torej do 22.10.2020 prejel ponudbe šestih ponudnikov. Naročnik je, kot je bilo navedeno, vključil tudi pogajanja. Ta so bila izvedena v enem krogu in sicer 27.10.2020 do 9. ure, predmet pogajanj pa je bila končna ponudbena cena, razpisne dokumentacije s popisi del pa naročnik del ni spreminjal. Najugodnejšo ponudbo je tako oddalo podjetje Pavčnik,” so zapisali.

Na Občino je tokrat, na ponovljeno javno naročilo, prispelo šest ponudb. Lendavski Legartis bi posel speljal za slabih 298 tisočakov, kar je sicer za peti tisoč evrov več kot v prvem javnem naročilu, Pomgrad je cenejši za tisočaka in pol, kar pomeni, da je tudi tokrat dal isto ceno kot v prvo, podjetje KIT-AK gradnje iz Rogaške Slatine bi gradilo za dobrih 313 tisočakov, Komunala iz Murske Sobote je v ponudbi navedla 265,5 tisoč evrov, Nograd bi gradil za slabih 282 tisočakov (v prvo za 276 tisoč) in Pavčnik za slabih 328 tisoč evrov.

Končne ponudbene cene po opravljenih pogajanjih: