Razpis: Za Pomurje v letih 2018 in 2019 skupno 1.400.000 evrov

V okviru Javnega razpisa za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji za leti 2018 in 2019, je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo minuli petek razpisalo 1.400.000 evrov.
V Uradnem listu RS in na spletnih straneh Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so bili minuli petek objavljeni štirje javni razpisi, namenjeni gospodarstvu. Med štirimi razpisi je bil objavljen tudi razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja zakona o razvojni podpori Pomurski regiji za leti 2018 in 2019. Za letošnje in prihodnje leto je na voljo skupno 1.400.000 evrov.

Sredstva so namenjena dvigu neto dodane vrednosti ter spodbujanju razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev ter inovacij. Sofinancirani bodo projekti, ki pomenijo vzpostavitev nove poslovne enote, razširitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote ali pa diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote. Za letošnje leto je na voljo 625.000 evrov, prihodnje leto pa 775.000 evrov. 

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma. Najnižji znesek sofinanciranja je lahko 10.000 evrov, najvišji pa je lahko največ 200.000 evrov.

Investicija se mora izvajati na območju občin Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.