RAZKRIVAMO: Dokument dobljen na javni tribuni, v enem delu zavajal uporabnike daljinskega ogrevanja?

Uporabniki daljinskega ogrevanja, ki so se skupaj s predstavnikom stanovanjskega podjetja Lendava, predstavnikom KS Lendava, županom občine Lendava in predstavnikom podjetja Petrol Geoterm sestali na javni tribuni zadnje novembrske dni, so v roke prejeli dokument, ki v enem delu grobo zavaja vse, ki so dokument prebrali. To pa seveda ni vse …

Včeraj se je v prostorih mestne hiše v Lendavi šestič sestala Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja. Po tem, ko se je seja komisije šele dobro začela, je član komisije Igor Kulčar ugotovil, da pisanje v delu dokumenta, ki so ga občani prejeli na javni tribuni uporabnikov daljinskega ogrevanja v jedilnici DOŠ I Lendava ne drži in s tem zavaja bralca dokumenta.

V dokumentu (neznani pisec) pisal o zadevi, o kateri komisija ni odločala?

Kulčar je na seji komisije člane komisije obvestil, da je v dopisu Urada župana z naslovom “Daljinsko ogrevanje v Lendavi” z dne 29.11.2016, ki je bilo namenjeno uporabnikom daljinskega ogrevanja na tretji strani pod poglavjem “Druge ugotovitve in nadaljnje aktivnosti Občine Lendava” navedeno: “Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter občinska priznanja je ugotovila, da je sklic javne tribune skladen s statutom občine.” Kulčar je poudaril, da navedeno ne drži, saj komisija o tem ni sklepala, je samo prejela informacijo, da bo konec meseca Občina skupaj s KS Lendava in Energetsko svetovalno pisarno izvedla na temo daljinskega ogrevanja javno tribuno.

V razpravi so člani komisije ugotovili in se strinjali, da komisija na svoji prejšnji seji res ni sklepala o izvedbi javne tribune in da ni prav, da se v imenu komisije piše o zadevi, o kateri niti ni odločala.

Komisija za pripravo statuta in poslovnika ter za občinska priznanja je pri tem sprejela sklep, da od pripravljalca dokumenta zahteva javno opravičilo, v nasprotnem primeru je član komisije Igor Kulčar zagrozil s tožbo. Slednji je med drugim zaradi navedene neresnice v dokumentu predčasno zapustil sejo in podal mnenje, da dokler javnega opravičila ne bo, slednji na sejah omenjene komisije več ne namerava sodelovati. Ker komisija od tega trenutka več ni bila sklepčna, je ta bila predčasno zaključena.

Je sporno tudi dejstvo, da dokument nima opravilne številke in ni podpisan?

Na javni tribuni je med drugim bilo moč slišati mnenje enega izmed občanov o dejstvu, da dokument, ki so ga tam prejeli občani, nima opravilne številke in ni podpisan. Prav to pa je poudarjal tudi Igor Kulčar in za naš spletni portal med drugim povedal še, da občina razpolaga z enakim dokumentom, ki je podpisan in opremljen z opravilno številko …

dokument-pisanjeSporni del dokumenta