RAZKRIVAMO: Bodo v Trimlinih (v hali Nafte Petrochem) predelovali odpadne gume?

Kot kaže, se Lendavčanom in še najbližje Trimlinčanom ter Petišovčanom obeta nov predelovalni objekt. V naše uredništvo smo namreč prejeli dokument iz katerega je moč razbrati, da bodo v Trimlinih, natančneje v obstoječi hali znotraj industrijske cone Nafte Petrochem, postavili linijo za predelavo odpadnih gum. O zadevi je bila obveščena tudi Občina Lendava.
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) je 4.8.2017 s strani podjetja L4T, družba za ekološko predelavo materialov d.o.o., ki je na naslovu Trimlini 1G bilo registrirano 29.5.2017 prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: snovna predelava odpadnih gum.

Podjetje L4T, družba za ekološko predelavo materialov d.o.o. želi v obstoječi hali znotraj industrijskega kompleksa Nafte Petrochem, ki jo namerava rekonstruirati in obnoviti, postaviti linijo za predelavo odpadnih gum. V industrijski hali (40m x17m) se bo nahajal reaktor za razgradnjo gum, enota za proizvodnjo električne energije za pokrivanje potreb procesa, enota za čiščenje odpadnih plinov, sistem za kondenzacijo nastalih hlapov, naprava za toplotno izkoriščanje teh hlapov (gorilnik), zunanji rezervoarji za skladiščenje oljne frakcije predelave, kamionsko pretakališče, ter nadstrešnica, ki bo urejena v skladišče odpadnih gum in sistem za doziranje gum v reaktor.

Podjetje bi v omenjeni “napravi” predelovalo vse vrste izrabljenih gum, do premera 1,4 metra. Obrat bo na uro proizvedel 867 kilogramov procesnega olja ki bo prečrpano v rezervoarje z olje ter 996 kilogramov plina, ki se bo energetsko izrabil za ogrevanje reaktorjev. Nekaj očiščenih hlapov bo pri tem izpuščenih v zrak, te pa bodo, sodeč po pisanju “znatno pod predpisanimi mejnimi vrednostmi.” Obrat bo ob tem proizvedel še okrog tono regeneriranega črnega ogljika na uro. Ta bo peletiran in zapakiran.

ARSO: “Okoljevarstveno soglasje ni potrebno”

ARSO je na podlagi prejete dokumentacije s strani podjetja ugotovil, da “za nameravani poseg glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.” Potencialne emisije, ki bodo nastajale, so: Dušikovi oksidi, žveplovi oksidi in delci PM10. Dnevno naj bi se vršilo 25 dovozov in odvozov vozil za dostavo izrabljenih gum in odvoz končnih produktov.

O podjetju …

L4T, družba za ekološko predelavo materialov d.o.o., je na naslovu Trimlini 1G bila registrirana 29.5.2017. Gre torej za območje nekdanjega podjetja Nafta Petrochem. Podjetje ima dva direktorja in sicer sta to Curti Alessandro iz italijanske Imole ter Tomaž Groff iz Ljubljane. Podjetje ima 50.000 evrov osnovnega kapitala, poslovne deleže pa si delita dve podjetji: Italijansko podjetje Societa`Per Azioni curti-cucostruzioni meccaniche iz italijanske Bologne in EP 1 razvoj in proizvodnja novih visokih tehnologij d.o.o., ki pa je, zanimivo, registrirano prav tako na naslovu Trimlini 1G in sicer 17.6.2013, katerega direktor je prav tako Tomaž Groff. To podjetje je v 100 odstotni lasti podjetja OPTIMUM proizvodnja, storitve, trgovina d.o.o. iz Ljubljane, katerega direktor je Tomaž Groff.