Rastlinjaki: Avstrijcem so se pridružili še Nizozemci in Nemci

V Lendavi še vedno upamo na velik projekt, o katerem se je, tudi na našem spletnem portalu, pisalo prvič že pred več kot letom dni. Trenutno je bil narejen velik korak naprej, saj je lendavska Občina objavila javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake z okoljskim poročilom.
V tem primeru gre, kot smo v preteklosti že pisali, za naložbo avstrijskega vlagatelja (Herneth Gartenbau KG), ki naj bi zgradil rastlinjake za ekološko predelavo rastlin, natančneje rož. V Sloveniji je avstrijski vlagatelj že lani registriral podjetje, v minulih tednih pa je prišlo še do pogovorov s potencialnimi vlagatelji iz Nizozemske in celo Nemčije, ki so pripravljeni finančno sodelovati pri omenjenem projektu. Lendavski podžupan Stanislav Gjerkeš se je med drugim predvčerajšnjim že srečal z nizozemskim veleposlanikom, saj naj bi pomembno vlogo imela prav nizozemska podjetja. “Izražam veliko veselje, da so se k projektu pripojili tako Nizozemci kakor tudi Nemci,” je bil včeraj v telefonskem pogovoru kratek Gjerkeš. Kot je ta še dejal, so si potencialni investitorji že ogledali lokacijo rastlinjakom in se s pristojnimi na Občini Lendava tudi srečali. Po opravljenih postopkih Občine, bodo vlagatelji predstavili še svoj načrt nadaljnjih aktivnosti.

Spomnimo: Marca 2017 so bile obravnavane 3 potencialne lokacije umestitve rastlinjakov v prostor na območju občine Lendave. Na podlagi terenskega ogleda potencialnih lokacij, ki so se ga udeležili predstavniki Občine Lendave, Sklada kmetijskih in gozdih zemljišč RS ter MKGP, ter ob upoštevanju potreb investitorja, ki za izvedbo projekta potrebujejo površino najmanj 40 ha, je bila kot ustrezna izbrana lokacija severno od gramoznice Lendava. Izbrana lokacija je edina možna lokacije takega obsega na območju občine Lendava. Druge alternativne lokacije na območju občine Lendava praktično ni, in sicer zaradi obsežnih območij varovanj in omejitev (Natura 2000, kulturna dediščina, naravne vrednote). Kjer območij varovanj in omejitev ni, pa v bližini ni infrastrukturne opremljenosti.

Dodatek k okoljskemu poročilu: “Pretežni del območje plana prekrivajo najboljša in druga kmetijska zemljišča”

Pretežni del območje plana prekrivajo najboljša in druga kmetijska zemljišča, ki skupaj zavzemajo 65,0 ha, kar je 99,6 % območja plana. V majhni meri območje prekrivajo tudi gozdna zemljišča, in sicer 0,2 ha, kar je 0,4 % območja plana.