Rakičan: Mednarodna strokovno-znanstvena konferenca letos poteka preko spleta

RIS Dvorec Rakičan letos organizira že XV. Mednarodno strokovno-znanstveno konferenco “Ekologija za boljši jutri,” ki poteka od 1.4. do 3.4.2020. Zaradi aktualnih razmer v zvezi z epidemijo novega koronavirusa (COVID-19) konferenca poteka na daljavo preko spleta oz. sodobnih on-line orodij. Izvedba in vodenje mednarodne konference poteka z lokacije RIS Dvorec Rakičan.
Konferenca nagovarja različne strokovnjake, predvsem s področja pedagoške prakse, katerih skupna tematika je okoljska vzgoja in sodobni ekološki izzivi v procesu izobraževanja. Na konferenci sodelujejo strokovnjaki iz Slovenije in tujine in sicer iz Hrvaške, Srbije, Madžarske, Avstrije, Italije, Združenih držav Amerike in Rusije.

Direktor RIS Dvorca Rakičan, dr. Robert Celec, je izpostavil, da s konferenco ponovno dosegajo rekordne številke predstavljenih prispevkov, sodelujočih avtorjev in držav, kar kaže na dobro vpetost konference v mednarodno okolje. Skupno bo namreč predstavljenih 161 prispevkov, od tega 9 znanstvenih, 150 strokovnih ter 2 plakata, pri čemer skupno sodeluje 172 avtorjev. Tematski sklopi v okviru konference (Ekološke vsebine in trendi v vzgojno izobraževalnih programih, Trajnostni izzivi sodobnega sveta in Agroekologija oz. ekoturizem) se med seboj povezujejo, najpogostejši tematski sklop pa so Ekološke vsebine. Izdan bo strokovni bilten v e-obliki, kjer bodo zbrani strokovni prispevki ter povzetki predavanj znanstvenih prispevkov ter plakatov.

Dr. Robert Celec je poudaril, da se je poleg kvantitete bistveno povečala tudi kvaliteta prispevkov in raznovrstnost le teh, saj se vselej spreminjajo teme, ki so vključene, mednarodna komponenta konference pa omogoča spoznanja, kako o določeni problematiki razmišljajo v drugih državah. Pomembna je interakcija med strokovno in znanstveno javnostjo za prenos znanja in primerov dobrih praks ter vnašanje tega znanja že v šolstvo, zato je spodbudno, da na konferenci sodeluje veliko število avtorjev s pedagoškega področja, ki bodo lahko pridobljeno znanje delili na naslednje generacije in skrbeli za ozaveščanje na področju ekologije. Ob tem je opozoril tudi na pomembnost ekološkega turizma, ki predstavlja velik razvojni potencial za severovzhodno Slovenijo.

V RIS Dvorcu Rakičan na letni ravni že tradicionalno organizirajo tri mednarodne strokovno-znanstvene konference. Med 29. in 30. junijem 2020 bo potekala mednarodna strokovno-znanstvena konferenca “Izzivi in težave sodobne družbe,” v novembru pa se bo v Dvorcu Rakičan odvijala mednarodna strokovno-znanstvena konferenca “Prehrana, gibanje in zdravje.”