Radenčani imajo po slabem mesecu dni vnovič Titovo cesto

Ustavno sodišče je do končne odločitve zadržalo odlok občine Radenci, s katerim je občinski svet Titovo ulico preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije. A tako župan kakor tudi prebivalci ulice ostajajo vsak na svojem bregu, popuščanja ni, zapletu pa zaenkrat ni videti konca.
Prah okrog preimenovanja Titove ceste v Radencih, ki je v veliki meri skregala in razdelila domačine, zlasti nasprotnike preimenovanja in pristaše pobudnika preimenovanja, župana Romana Leljaka, se še kar ne poleže. “Sodelujoči” so optimistično upali oz. verjeli, da se bo zadeva zaključila še v letu 2020, a so se zmotili. Vse kaže, da bo vse skupaj potekalo še kar nekaj časa, saj so se v celotno zadevo zelo aktivno vključili organi pregona, ki obravnavajo celo fizične napade, seveda tudi verbalne, vrstijo se kršitve javnega reda in miru (JRM), obravnava se poškodovanje tuje stvari ipd., vpletena pa so tudi različna sodišča. Ob vsem kar se dogaja pa so močno obremenjena tudi društvena omrežja, kjer potekajo osrednji “spopadi,” popuščanj pa ni.

Ustavno sodišče (US) RS je konec minulega tedna do svoje končne odločitve zadržalo odlok Občine Radenci, s katerim je občinski svet 29. decembra 2020 Titovo cesto preimenoval v Cesto osamosvojitve Slovenije. Tako se je Titova cesta po slabem mesecu dni vrnila v Radence, čeprav uradno nikoli ni bila “izbrisana,” kajti zamenjava table z imenom ceste naj bi se zgodila še preden je odlok občinskega sveta stopil v veljavo, praktično dobrih 24 ur po sprejetju “spornega odloka,” ki bi moral stopiti v veljavo dva tedna po uradni objavi, katerega radenska občina objavlja v Glasilu slovenskih občin. In kot je ustavno sodišče zapisalo v objavljenem sklepu, je tako sklenilo v postopku za preizkus pobud Franca Vukajča in drugih ter skupine radenskih občinskih svetnikov, ki so Ustavno sodišče poslali pobudo za oceno ustavnosti.

Pobudniki so namreč izpodbijali omenjeni odlok, ker da župan ni ustrezno objavil predloga za začetek postopka o preimenovanju ulice in ker je bil sprejet v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi, ker so pobudniki vložili pobudo za razpis naknadnega referenduma. Pobudniki zato predlagajo, naj sodišče do končne odločitve zadrži izvrševanje odloka, saj bi njegova izvršitev pomenila nastanek obveznosti zamenjave osebnih dokumentov in hišnih številk, kar naj bi povzročilo stroške in zmedo med stanovalci ulice, hkrati pa bi poslovna škoda lahko nastala tudi gospodarskim subjektom, ki imajo sedež v tej ulici, je med drugim zapisano v sklepu US.

Predlogu Vukajča in skupini občanov iz Civilne iniciative Radenci so se pridružili tudi štirje člani občinskega sveta Dejan Berič, Norma Bale, Toni Žitek in Drago Kocbek in sicer zaradi večjih nepravilnosti v postopku sprejemanja odloka ter preprečitve nadaljnjih zapletov. Občina Radenci v odgovoru na predloga za zadržanje izvrševanja odloka navaja, da bi bile posledice zadržanja nesorazmerne posledicam, ki bi jih utrpeli pobudniki. Zatrjuje, da bi morala znova zamenjati table in cestne oznake ter razveljaviti vse postopke, ki so stekli zaradi uveljavitve odloka. Po drugi strani pa pobudnikom naj ne bi nastala nobena konkretna škoda, saj bi stroške zamenjave dokumentov pokrila občina. Ostala škoda, to je navezanost na ime ulice, pa naj bi bila zgolj subjektivno pogojena oziroma je pravno nepriznana, ker je poimenovanje ulice po Josipu Brozu Titu protiustavno, prav začasno zadržanje pa bi povzročilo škodo občanom, so, kot je pojasnjeno v sklepu sodišča, še zapisali na Občini Radenci.

Roman Leljak (Osebni arhiv)

Razlika med Radenci in Ljubljano

Po drugi strani je US v odločbi opozorilo še na pomembno razliko med obravnavno zadevo in zadevo, o kateri je odločilo leta 2011. Gre za Titovo cesto v Ljubljani, katere poimenovanje so uvedli leta 2009 in je bilo v neskladju z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva, ker ni šlo za obstoječe poimenovanje, ki bi se ohranilo še iz prejšnje ureditve. Poimenovanje v Radencih pa je nastalo pred osamosvojitvijo Slovenije. Vendar pa v obravnavani zadevi osrednje vprašanje ni vprašanje ohranitve dosedanjega imena ulice, ampak pravna ustreznost postopka za preimenovanje ulice ne glede na izbrano novo ime ulice, dodajajo sodniki. Z izvršitvijo bi po njihovem nastali nepotrebni stroški tako za stanovalce kot za občino, gre za plačilo menjave dokumentov, hišnih in uličnih označb ter dela, ki je za to potrebno. Občina pa ni izkazala, zakaj naj bi razveljavitev že izpeljanih postopkov pomenila nastanek vsaj občutnejših škodljivih posledic. Sklep je sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Rajko Knez in Marko Šorli.

Župan občine Radenci Roman Leljak je ob tem za STA povedal, da ga odločitev ne preseneča. “Če ustavno sodišče meni, da Titova cesta mora ostati, naj si sedanja sestava to medaljo pripne na prsi in naj pač bo tako,” je še dodal. Ob tem ne gre prezreti, da je župan Leljak na društvenem omrežju Facebook objavil prošnjo za zbiranje donacij “za stroške spremembe osebnih dokumentov.” V celotni zadevi občanke in občane podpira tudi skupina “Enotni ZA občino Radenci,” kjer jih vabijo da naj “ne nasedajo zavajajočim županovim objavam! Dejstvo je, da hoče na vsak način zaobiti volj občanov in samovoljno preimenovati cesto, katere ime do njegovega prihoda ni motilo nikogar in v ničemer ne vpliva na razvoj občine! Župan povzroča le nepotrebne stroške,” so zapisali.