PU Murska Sobota poroča: Ukrepi v akciji Pešci

V preventivni akciji za večjo varnost pešcev, ki je potekala med 1. in 14. oktobrom 2018, so policisti na območju celotne Slovenije ugotovili 1.377 kršitev cestnoprometnih predpisov. Na območju PU Murska Sobota jih je bilo ugotovljenih 63.
Med 1. in 14. oktobrom 2018 je po vsej Sloveniji potekala preventivna akcija za večjo varnost pešcev, v kateri so policisti ugotovili 1.377 kršitev cestnoprometnih predpisov. Na območju Policijske uprave Murska Sobota so v omenjenem obdobju, med izvajanjem poostrenih aktivnosti za zagotavljanje večje varnosti pešcev v cestnem prometu, ugotovili 63 kršitev pešcev (neuporaba svetlobnih teles v nočnem času, prečkanje vozišča izven zaznamovanih prehodov za pešce, nepravilna hoja po vozišču, ipd.).

Z aktivnostmi in nadzorom cestnega prometa, usmerjenim v zagotavljanje večje varnosti pešcev, kot ranljive kategorije udeležencev cestnega prometa bodo policisti Policijske uprave Murska Sobota nadaljevali tudi v prihodnje. Kot opažajo policisti, so med kršitvami najpogostejše prečkanje ceste pri rdeči luči ali pa tam, kjer ni prehoda za pešce. Pri voznikih pa je najpogostejša kršitev odvzem prednosti.

Kot so še opazili policisti, kljub številnim opozorilom pešci tam, kjer ni površin za pešce, velikokrat hodijo po napačni strani vozišča, v številnih primerih pa ob temnejših delih dneva tudi ne uporabljajo odsevnih teles. Takšno ravnanje vpliva na slabšo vidnost pešcev in povečuje verjetnost nastanka prometne nesreče.

Pešci, upoštevajte cestnoprometna pravila in uporabljajte prometne površine, namenjene pešcem. Tam kjer ni peš poti, pločnika ali druge varne površine, hodite ob levem robu cestišča. Ob slabši vidljivosti in ponoči pa obvezno uporabljajte odsevna telesa za večjo vidnost oziroma svetilko, ki oddaja belo svetlobo.

Vozniki, na območju prehodov za pešce zmanjšajte hitrost in bodite še posebej previdni, prav tako na območjih, kjer se lahko pričakuje prisotnost pešcev.

Pešci, poskrbite za svojo vidnost, vozniki, bodite pozorni nanje!