Prva geotermalna elektrarna: Raziskovalni projekt predviden v Čentibi

Da je pod našimi tlemi, če smo natančnejši, pod tlemi “kokošjega” vratu in glave ogromno energetskega potenciala najbrž ni potrebno posebej razlagati, a je slednjega največ prav pod nami, pod tlemi območja Občine Lendava in obmejnega pasu s sosednjo Madžarsko. Pa ga izkoriščamo dovolj? Raziskovalni projekt izkoriščanja geotermalne energije za proizvodnjo električne in toplotne energije je predviden v Čentibi.
65 % slovenskega geotermalnega potenciala se nahaja v severovzhodnem delu Slovenije, v Pomurju, kjer imamo 31 proizvodnih vrtin, ki se večinoma izkoriščajo v turistične namene, torej v namene kopališč, v Lendavi pa geotermalno energijo že desetletje in pol izkoriščamo tudi za potrebe ogrevanja stanovanjskih in drugih javnih zgradb. Prav območje Lendave pa je z geotermalno energijo neposredno najbogatejše območje v naši državi. Pod nekaj kilometri zemlje, peska in kamnin se namreč nahaja pravi zaklad.

Geotermija ima na področju obnovljivih virov energije v Lendavi velik potencial, ki ga je nujno potrebno izkoristiti. V nasprotju z vetrno in sončno energijo je dostopna vse dni v letu glede na njene značilnosti pa lahko geotermalno energijo uporabljamo za ogrevanje in hlajenje ali pa jo izkoristimo za proizvodnjo električne energije. “Občina Lendava je navezala stike z Dravskimi elektrarnami Maribor, ki so nam posredovali predstavitev izkoriščanja geotermalne energije za proizvodnjo električne in toplotne energije,” so sporočili iz Občine Lendava.

Raziskovalni projekt je predviden v naselju Čentiba v občini Lendava. Nanaša se na že obstoječe, vendar neproduktivno vrtino Pg-8. “Na ta način proizvedena geotermična toplota se lahko koristi za ogrevanje in proizvodnjo obnovljive električne energije. Izgradnja pilotne geotermične elektrarne predstavlja novo razvojno pot, ki bo v primeru pozitivnih rezultatov vodila do novih razvojnih možnosti Lendave, Pomurja kot tudi Slovenije. Predvidoma v mesecu januarju 2021 bo sledil podpis pisma o nameri med partnerji o gradnji prve geotermalne elektrarne v Lendavi,” so še sporočili iz Glavne ulice 20.