Protipoplavni projek Frisco1, ki zajema tudi Pomurje, zaenkrat uspešen. Porabili že 1,3 milijona evrov

V Ljubljani so srečali slovenski in hrvaški partnerji čezmejnega projekta Frisco1 za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečjih šestih rek – Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane, Drave in Mure. V prvi polovici trajanja projekta so porabili 1,3 milijona od razpoložljivih štirih milijonov evrov, uspešno sodelovanje pa daje konkretne rezultate.
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor ter ostalih projektnih partnerjev potekal 1. letni sestanek o napredku izvajanja bilateralnega (slovensko-hrvaškega) strateškega projekta FRISCO1 (Cross-Border Harmonized Slovenian-Croatian Flood Risk Reduction 1 – Non Structural Measures), katerega cilj je zmanjšati poplavno ogroženost na porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Bregane ter na delih porečij Drave in Mure. Projekt se izvaja v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020. Sestanek je bil namenjen pregledu dela in rezultatov od začetka trajanja projekta do sedaj in razpravi z udeleženci o nadaljevanju izvajanja projekta.

Dogodka so se udeležili številni strokovnjaki s področja obvladovanja poplavne ogroženosti iz Slovenije in Hrvaške. Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, generalni direktor Agencije RS za okolje Joško Knez, direktorica Inštituta za hidravlične raziskave dr. Tanja Prešeren, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarstvo in tehnologijo Marko Drofenik, župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič, župan Občine Podčetrtek Peter Misja, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But in predstavnica Ministrstva za zaščito okolja in energetiko Republike Hrvaške Sanja Genzić Jurišević so v uvodnih nagovorih poudarili in pozdravili odlično sodelovanje v okviru projekta in konkretne rezultate in protipoplavne ukrepe, ki se izvajajo skozi projekt.

Poleg projekta FRISCO1, ki vključuje bolj ali manj negradbene protipoplavne aktivnosti in ukrepe, je bil tokrat prvič javno predstavljen tudi pred kratkim odobren projekt FRISCO2.1-Vonarje, s katerim se bo protipoplavno uredilo eno največjih vodnih pregrad v čezmejnih porečjih, ki si jih Slovenija deli z Republiko Hrvaško, to je vodno pregrado Vonarje na reki Sotli. Najavljeni so bili tudi nadaljnji gradbeni protipoplavni projekti na čezmejnih porečjih Mure, Drave in Kolpe, ki jih skupaj pripravljajo projektni partnerji.

Številni udeleženci in govorniki so pozdravili dobro čezmejno sodelovanje in visoka pričakovanja, da bo projekt rezultiral v konkretnih protipoplavnih ukrepih, s katerimi se bo zmanjšala poplavna nevarnost v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Bregane, Sotle, Drave in Mure, ministrica Irena Majcen pa je v svojem uvodnem pozdravu prav vsem udeleženim v projektu zaželela še naprej dobro in produktivno delo ter na končne rešitve usmerjeno sodelovanje, kajti le od dobrega sodelovanja vodarjev (in drugih strok) z obeh strani rek je odvisno ali se bo na teh skupnih porečjih uspelo zmanjšati poplavno ogroženost in zmanjšati visoke poplavne škode, s katerimi se soočata obe državi.