FOTO: Prostovoljni gasilci iz Čentibe opravili redno letno skupščino za minuli dve leti ter podpisali listino o pobratenju

V dobri uri in pol so prostovoljni gasilci iz Čentibe minulo soboto v dvorani tamkajšnjega vaškega doma opravili redno letno skupščino za leti 2020 in 2019. Podeljena so bila priznanja, zahvale in napredovanja, podpisana pa je bila tudi listina o pobratenju s PGD Golavabuka.
2019

“Na dan 31.12.2019 društvo šteje 65 članov od tega 26 operativcev, 14 veteranov, 9 gasilcev pripravnikov, 14 mladincev ter 2 člana. V letu 2019 smo se člani upravnega odbora sestali 13-krat, saj smo imeli kopico pomembnih del. Tako smo ustvarili dolgoletni plan ter nabavili gasilsko vozilo s 500L rezervoarjem. Vozilo smo nabavili od PGD Golavabuka, pomembno je bilo tudi izobraževanju gasilcev. Tako so naši člani opravili osnovne tečaje. Namestili smo novo kurjavo za gasilski dom. Tako lahko sedaj kurjavo reguliramo daljinsko.

8.8.2019 smo bili organizatorji veteranskega tekmovanja, ki je potekalo v sklopu GZ Lendava, na katerem je sodelovalo 18 društev. Na vozilu smo zamenjali pnevmatike, da je vožnja varnejša. Sodelovali smo na sektorskem ocenjevanju v Radmožancih. Vsem za dosežene rezultate čestitam. Udeležili smo se tudi jubilejev društev PGD Golavabuka, Kapca in Kobilje.

Na prireditvah ohranjamo dobre odnose s PGD Letenye ter PGD Csömödér (oboje Madžarska). Kupili smo tudi teleskopsko lestev ter drugo opremo, kot so delavske obleke, majice, paradne obleke, 6 kosov rumenih zaščitnih jaken ter 6 kosov škornjev. Skrbeli smo tudi za tehnično podaljšanje vozil ter servis gasilnikov. Izdelali smo koledarje za leto 2020 ter krajanom voščili za novo leto,” je dejal Janez Meolic, predsednik.

Stanje denarnih sredstev na dan 31. decembra 2019 je bilo 12.245,87 EUR. PGD je izkazoval prihodke v višini 19.172,76 EUR in odhodke v višini 5.272,33 EUR. Prihodke sestavljajo prihodki od dotacije GZ, prihodki od članarin, prostovoljnih prispevkov in prihodki od donacij. Odhodki društva predstavljajo odhodke od materiala, gasilske opreme, poštnih stroškov, bančnih storitev in drugih stroškov storitev. PGD Čentiba je v letu 2019 nabavilo gasilski kombi GVV1 Mercedes Sprinter. PGD Čentiba je na dan 31.12.2019 izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 13.900,43 EUR. PGD ne opravlja pridobitne dejavnosti.

2020

“Na dan 31.12.2020 društvo šteje 63 članov od tega 26 operativcev, 12 veteranov, 9 gasilcev pripravnikov, 14 mladincev ter 2 člana. LEto 2020 je bilo leto preizkušenj, tako za nas gasilce, kakor tudi za vse ljudi. Kljub vsemu, smo na letni konferenci PGD Golavabuka, ki se je odvila 15.2.2020 uspeli podpisati listino o pobratenju. Podpis listine v Čentibi, nam je preprečila pandemija ter nam okrnila delo in plane. Izostala so tekmovanja, obletnice ter nadaljevanje izobraževanj. Tako smo tudi v UO srečevali manj in bolj sodelovali na daljavo. Kljub temu pa smo nabavljali potrebno opremo. Tako smo nabavili 8 kosov C-tlačnih cevi, dva prenosna LED reflektorja ter 6 svetilk. Popravili smo ventile na vozilu, ki pri montaži žal niso bili zamenjani in razdelili zaščitne maske. Skrbeli smo, da je vozilo v pripravljenosti ter tehnično urejeno. Izdelali smo koledarje za leto 2021 in zaradi zmanjšanja stikov namesto osebnih predaj te polagali v poštne nabiralnike,” pa je Meolic povedal za leto 2020.

Stanje denarnih sredstev na dan 31. decembra 2020 je bilo 13.034,11 EUR. PGD izkazuje prihodke v  višini 3.542,65 EUR in odhodke v višini 3.536,05 EUR. Prihodke sestavljajo prihodki od dotacije GZ, prihodki od članarin, prostovoljnih prispevkov in prihodki od donacij. Odhodki društva predstavljajo odhodke od materiala, gasilske opreme, poštnih stroškov, bančnih storitev in drugih stroškov storitev. PGD Čentiba je na dan 31.12.2020 izkazala presežek prihodkov nad odhodki v višini 6,60 EUR. PGD ne opravlja pridobitne dejavnosti.