Prometno varnostne razmere v Pomurju in priprave na prvi šolski dan

Prometno varnostne razmere so na območju Policijske uprave Murska Sobota v obdobju od 1.1.2016 -13.8.2016 glede na posledice slabše kot v enakem obdobju 2015. Zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, je namreč ena najpomembnejših nalog policije, saj so otroci in tudi pešci nasploh med najbolj ranljivimi prometnimi udeleženci.

Prometno varnostne razmere so na območju Policijske uprave Murska Sobota v obdobju od 1.1.2016 -13.8.2016 glede na posledice slabše kot v enakem obdobju 2015, saj se je povečalo število nesreč s smrtnim izidom. V tem obdobju je bilo obravnavanih 456 (484) prometnih nesreč, kjer je 6(3) oseb v nesrečah izgubilo življenje, 22 (41) se jih je hudo telesno poškodovalo in 205 (235) lahko telesno poškodovalo.

Statistični podatki kažejo, da se na pomurskih cestah vsaka šesta prometna nesreča zgodi zaradi neprilagojene hitrosti. Pogosto je hitrost povezana tudi z nekaterimi drugimi dejavniki, kot so alkohol, nepravilna stran in smer vožnje, nepravilno prehitevanje, neupoštevanje pravil o prednosti.

Udeležba otrok v prometnih nesrečah

V prometnih nesrečah so bili udeleženi tudi otroci stari do 14 let kotkolesarji, potniki in kot pešci. V zadnjih sedmih letih sta v obdobju januar – julij v prometnih nesrečah umrla 2 otroka, 10 je bilo hudo telesno poškodovanih in 155 lahko telesno poškodovanih. Vzpodbuden je predvsem podatek, da v prometnih nesrečah v zadnjih treh letih ni bilo hudo telesno poškodovanega otroka.

Aktivnosti policije pred, ob začetku in med šolskim letom

Zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, je namreč ena najpomembnejših nalog policije, saj so otroci in tudi pešci nasploh med najbolj ranljivimi prometnimi udeleženci.

Policisti se zavedamo, kako pomembna je skrb za začetnike, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti, pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na ostale učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in je potrebno kar nekaj dni, da ponovijo pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu.

Staršem svetujemo, naj v zadnjem tednu pred začetkom novega šolskega leta namenijo več časa prometnovarnostni vzgoji otrok. Preverijo naj kaj njihovi otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu, pri tem pa naj ne pozabijo, da z lastnim ravnanjem dajejo zgled svojim otrokom. Voznike pa opozarjamo na večjo previdnost na cesti, predvsem v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se otroci največ zadržujejo.

Policisti smo že začeli z izvajanjem aktivnosti za prvi šolski dan. Pregledujemo okolice šol in ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh. Sodelujemo z vodstvi šol, z izvajalci organiziranih prevozov otrok, predstavniki lokalnih skupnosti in drugimi institucijami (AMD, ZŠAM…). S Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa usklajujemo podrobnosti o načinu in obsegu varovanja otrok na poti v šolo in iz nje. Občasni nadzor cestnega prometa v neposredni bližini šol in drugih vzgojnih ustanov se bo opravljal že v tednu pred začetkom šolskega leta.

V okolici vzgojnih institucij bomo policisti v prvih dneh šolskega leta začeli s poostrenim nadzorom prometa. Merili bomo hitrost vožnje voznikov in umirjali promet na cestah; preverjali varno hojo otrok in uporabo prometnih površin; brezhibnost koles in uporabo zaščitne čelade. V prvih šolskih dneh bomo preverjali še opremljenost otrok z rumenimi ruticami in z odsevnimi telesi, tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih. Kontrolirala se bo opremljenost in brezhibnost koles in koles z motorjem, s katerimi se vozijo otroci in tudi mladoletniki.

Skozi celo šolsko leto bomo izvajali tako preventivne kot represivne aktivnosti, katerih namen je varovanje otrok na poti v šolo in iz nje. Skozi celo šolsko leto bo izvedenih več poostrenih nadzorov s poudarkom na tehnični brezhibnosti vseh vozil, s katerimi se opravlja organiziran prevoz otrok v in iz šole.

Opozorila voznikom

Voznike opozarjamo, naj vozijo varno, otrokom pa omogočijo varno prečkanjeceste ter varen prihod v šolo in iz nje. Pravočasna ustavitev vozila bo veliko lažja, če bodo vozniki dosledno upoštevali omejitve hitrosti in jo povsod prilagodili razmeram na cesti.

Mimo avtobusa ali avtotaksi vozila ustavljenega na zaznamovanem mestu na vozišču ali na zaznamovani niši, ki je rezervirana za avtobuse ali avtotaksi vozila morajo vozniki voziti tako, da je zagotovljena varnost pešcev. Če potniki vstopajo ali izstopajo, je treba voziti mimo z zmanjšano hitrostjo in posebno previdno.

Spremstvo otrok v šolo

Mlajši otroci morajo imeti na poti v vrtec in prvi razred osnovne šole ter domov spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo otrokovi starši skrbniki oziroma rejniki otrok. Otroci, ki bodo obiskovali prvi razred osnovne šole, lahko z dovoljenjem staršev prihajajo v območju umirjenega prometa in v območju za pešce v šolo tudi brez spremstva. Učenci prvega in drugega razreda osnovne šole morajo na poti v šolo in iz nje nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.

Otrok v avtu

Otroke v vozilih vozimo ustrezno zavarovane z zadrževalnim sistemom, uporaba pa je obvezna na vseh sedežih. Otrok, manjši od 150 cm, mora biti zavarovan z zadrževalnim sistemom, ki je primeren njegovi telesni masi. Vozniki in starši naj vedno tudi sami uporabljajo varnostni pas, saj tako otroku nudijo dober zgled.