Prometno varnostne razmere v Pomurju in priprave na prvi šolski dan

Prometno varnostne razmere v Pomurju in priprave na prvi šolski dan Policisti PU Murska Sobota smo v obdobju od 1.1.2021 do 22.08.2021, obravnavali 477 prometnih nesreč, v enakem obdobju lanskega leta 418. V prometnih nesrečah je 9 (5) oseb izgubilo življenje, 22 (25) jih je bilo hudo in 184 (145) lahko telesno poškodovanih. Vsaka peta prometna nesreča se zgodi zaradi neprilagojene hitrosti in v vsaki sedmi je prisoten alkohol.
Udeležba otrok v prometnih nesrečah

V obdobju od leta 2015 do 31.12.2020 je bilo v prometnih nesrečah na območju PU M. Sobota udeleženih 136 otrok (starost od 0-14 let) od katerih sta 2 umrla, 9 jih je bilo hudo in 116 lahko telesno poškodovanih. V letošnjem letu (do 22.08.2021) je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 18 otrok od katerih je 1 umrl, 2 sta bila hudo in 10 lahko telesno poškodovan.

Aktivnosti policije pred, ob začetku in med šolskim letom

Zagotavljanje varnosti otrok, predvsem v prvih septembrskih dneh, je namreč ena najpomembnejših nalog policije, saj so otroci in tudi pešci nasploh med najbolj ranljivimi prometnimi udeleženci. “Policisti se zavedamo, kako pomembna je skrb za začetnike, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo vseh nevarnosti, pri tem pa ne smemo pozabiti tudi na ostale učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole razigrani in je potrebno kar nekaj dni, da ponovijo pravila in zahteve za varno ravnanje v prometu.

Staršem svetujemo, naj v zadnjem tednu pred začetkom novega šolskega leta namenijo več časa prometno-varnostni vzgoji otrok. Preverijo naj kaj njihovi otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu, pri tem pa naj ne pozabijo, da z lastnim ravnanjem dajejo zgled svojim otrokom. Voznike pa opozarjamo na večjo previdnost na cesti, predvsem v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se otroci največ zadržujejo,” so sporočili iz Policije.

Pomurski policisti že izvajajo aktivnosti za prvi šolski dan. Pregledujejo okolice šol in ustreznost prometne signalizacije na šolskih poteh. Sodelujejo z vodstvi šol, z izvajalci organiziranih prevozov otrok, predstavniki lokalnih skupnosti in drugimi institucijami (AMD, ZŠAM, …). S Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pa usklajujejo podrobnosti o načinu in obsegu varovanja otrok na poti v šolo in iz nje. Občasni nadzor cestnega prometa v neposredni bližini šol in drugih vzgojnih ustanov se opravlja že v tednu pred začetkom šolskega leta.

V okolici vzgojnih institucij bodo policisti v prvih dneh šolskega leta začeli s poostrenim nadzorom prometa. Merili bodo hitrost vožnje voznikov in umirjali promet na cestah; preverjali varno hojo otrok in uporabo prometnih površin; brezhibnost koles in uporabo zaščitne čelade. V prvih šolskih dneh bodo preverjali še opremljenost otrok z rumenimi ruticami in z odsevnimi telesi, tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih. Kontrolirala se bo opremljenost in brezhibnost koles in koles z motorjem, s katerimi se vozijo otroci in tudi mladoletniki.

“Skozi celo šolsko leto bomo izvajali tako preventivne kot represivne aktivnosti, katerih namen je varovanje otrok na poti v šolo in iz nje. Skozi celo šolsko leto bo izvedenih več poostrenih nadzorov s poudarkom na tehnični brezhibnosti vseh vozil, s katerimi se opravlja organiziran prevoz otrok v in iz šole,” so še sporočili iz PU Murska Sobota.