Projekt Restart_4danube: Razvoj trajnostnega prometa in mobilnosti v Mariboru

Kot drugo največje mesto v Sloveniji se tudi Maribor srečuje s številnimi izzivi na področju mobilnosti, urbane regeneracije in trajnostnega razvoja. V okviru projekta RESTART_4Danube, ki je del podonavskega transnacionalnega programa, se bo v Mariboru v prihajajočem letu 2022 začel izvajati pilotni akcijski načrt, ki bo vzpodbujal razvoj trajnostne mobilnosti v mestu. Področje trajnostne mobilnosti se osredotoča na omejevanje osebnega motornega prometa in vzpodbujanje alternativnih oblik mobilnosti, še posebej v urbanih naseljih.
Trajnostni razvoj mest kot tudi samega prometa v srednjeveških mestnih središčih lahko predstavlja velik izziv. V okviru projekta RESTART_4Danube, ki združuje 25 partnerjev iz 11 držav Podonavske regije, pa sodelujoča mesta želijo narediti še en korak naprej, saj se ob tem zavzemajo tudi za spodbujanje in vključevanje kreativnih industrij v projekte na omenjenih področjih. Za razvoj inovativnih in kreativnih rešitev, ki se bodo osredotočale tako na javni promet kot tudi na alternativna prevozna sredstva (npr. e-kolesa), sta moči združili Mestna občina Maribor in Univerza v Mariboru.

Prebivalci štajerske prestolnice bodo tako kmalu še en korak bližje bolj trajnostnemu mestu, ki podpira in spodbuja uporabo alternativnih načinov prevoznih sredstev. Čeprav bi si dandanes težko zamislili mestno življenje popolnoma brez prometa, pa takšne iniciative lahko pripomorejo k zmanjšanju negativnih vplivov avtomobilov in bolj zdravemu okolju za vse. Glavni cilj pilotnih aktivnosti, ki se bodo začele izvajati v prihajajočem letu, je torej urejanje mesta po meri ljudi. S tem bo Maribor postal še bolj ljudem prijazno mesto.