Projekt PMIS: Zaenkrat kaže, da bo Občina Lendava koordinator konzorcija Pomurje

V Uradnem listu in na spletni strani Ministrstva za javno upravo je od petka, 12. februarja 2021, objavljen Javni razpis za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti (PMIS), ki ga koordinira Ministrstvo za javno upravo, delno pa ga financira Evropska unija, in sicer iz Sklada za regionalni razvoj. Pomurske občine se bodo v sklopu projekta združile v konzorcij Pomurje, katerega bo, kot kaže, koordinarala Občina Lendava.
Namen javnega razpisa je pospešiti uvajanje inovativnih rešitev na področju digitalizacije občin, ki bodo omogočile boljše upravljanje, komuniciranje, proaktivno reševanje problemov, koordiniranje virov in procesov za hitro odzivanje, minimiziranje posledic nepredvidenih dogodkov in naravnih nesreč ter s tem izboljšanje javnih storitev za občane in druge uporabnike. Navedeno bodo sodelujoči dosegli z uvedbo in uporabo naprednih digitalnih tehnologij, vzpostavitvijo dolgoročnih partnerstev deležnikov ter s tem vzpostavitev ekosistema, ki bo služil kot odskočna deska za digitalno preoblikovanje Slovenije.

Omenjeni razpis Ministrstva za javno upravo je namenjen vzpostavljanju različnih konzorcijev s ciljem pametnih mest, pametnih vasi in pametnega podeželja. Kot kaže, gre v bistvu za daljšo pot združevanja in povezovanja v skupne občinske uprave in lahko pomeni tudi pot do končnega cilja, ustanovitev pokrajin. Vmesni korak do omenjenega cilja je združitev vseh pomurskih občin v en konzorcij, konzorcij Pomurje, ki ga bo koordinirala Občina Lendava. “Z javnim razpisom želimo predvsem spodbuditi razvoj, vzpostavitev, testiranje in uvajanje inovativnih digitalnih rešitev iz različnih vsebinskih področij pametnih mest in skupnosti, ki temeljijo na tehnologiji interneta stvari ter na načelih interoperabilnosti in odprtih standardih (poenoten način zbiranja podatkov iz projektov ter objava odprtokodnih podatkov z namenom ponovne uporabe in razvoja inovativnih rešitev),” so zapisali pri Ministrstvu za javno upravo.

Že v letu 2020 so se manjše Občine, Občine Turnišče, Kobilje in Dobrovnik dogovorile o majhnem, skupnem konzorciju, v začetku leta 2021 so te dobile povabilo s strani občine Lendava, nato še s strani občine Šentilj, ki je imela idejo o velikem konzorciju Severovzhodne regije. V mesecu februarju so občine prejele vabilo h konzorciju Občine Murska Sobota. Po več dogovorih in med drugim s strinjanjem vseh Občin, tudi Občine Murska Sobota, so Občine prišle do zaključka o konzorciju Pomurje, katerega bodo koordinirali na Glavni ulici 20.

In zakaj je smiselno, da se v en konzorcij vključijo vse ali večina pomurskih občin? Namreč gre za razpis, ki omogoča sredstva za oblikovanje naprednih rešitev, torej ni v ospredju vprašanje, koliko sredstev bo posamezna občina prejela, temveč kakšne rešitve bodo kot konzorcij oblikovali. Integracijska platforma “Pametno Pomurje” bo temeljila na principu digitalizirane kartice vzpodbud za občane, prebivalce Pomurja in turiste (dogodki, promocije, produkti, storitve) in zbiranja, obdelave in prikaza podatkov za posamezne aplikacije, z vmesniki za lokalne razvijalce rešitev in druge uporabnike – dolgoročni razvoj podatkovnega bazena in novih storitev za občane (okoljski senzorji, informacije o ukrepih povezanih s porabo vode in njeno kakovostjo, komunikacija prebivalcev z občinsko upravo, …). Platforma bo podatkovna baza, ki bo omogočala med-vertikalno povezovanje in bo temelj za večino storitev z dodano vrednostjo pametnega mesta.