Projekt Iron Curtain Cycling – Kolesarjenje ob železni zavesi: Pomurje povezali z EuroVelo 13

Cilj projekta Iron Curtain Cycling – Kolesarjenje ob železni zavesi, je povezati lokalne kolesarske povezave, ki se navezujejo na evropsko kolesarsko povezavo EuroVelo 13, kot glavno os v smeri sever-jug ter s kolesarjem prijaznimi storitvami in dopolnilno ponudbo vzpostaviti povezano čezmejno kolesarsko destinacijo, obmejno območje pa integrirati v evropski kolesarsko mrežo EuroVelo.
Po svetovnih vojnah je železna zavesa za desetletja razdelila slovensko-madžarsko obmejno območje, ki je bilo prej enotna geografska in etnografska pokrajina. Nekdanji stiki so izumrli, majhna naselja pa so pričela družbeno in gospodarsko pešati. Danosti mejne regije ponujajo kolesarskemu turizmu dobre možnosti za razvoj tega ruralnega območja. Temu cilju je v preteklosti služilo več projektov, toda celotno območje pokrivajoča, povezana in označena mreža kolesarskih poti in na njej sloneč, kolesarjem prijazen kompleksen sistem storitev ni nastal. Ob prepoznavanju te vrzeli se pod vodstvom vodilnega partnerja Samouprave županije Zala ter ob sodelovanju treh madžarskih in treh slovenskih partnerjev izvaja kompleksen projekt (na širšem območju mest Lenti, Letenye, Őriszentpéter, Monošter, Murska Sobota, Ptuj, Ormož, Ljutomer, Lendava).

Pomurje povezali z EuroVelo 13

Na območju Pomurja so kolesarsko omrežje na območju Murske Sobote, s postavitvijo 50 kolesarskih smerokazov, navezali na evropsko kolesarsko povezavo EuroVelo 13 ter na drugi strani na ptujsko-ormoško območno kolesarsko omrežje in Dravsko kolesarsko pot. Infrastrukturo, ki je na voljo kolesarjem, smo na območju Murske Sobote dopolnili tudi z dvema kolesarskima počivališčema, ki obsegata paviljon z mizo in klopmi, stojali za kolesa in informacijskimi tablami. Prav tako so bile postavljene 3 nove postaje za avtomatizirano izposojo koles Soboški biciklin, in sicer na lokacijah ob Expanu v Murski Soboti, pri gradu v Rakičanu in ob športno-rekreacijskem centru v Krogu. Vsaka od postaj je opremljena s kioskom s terminalom z LCD zaslonom in ogrodjem z desetimi zaklepnimi mesti oziroma ključavnicami, ki so obenem polnilnice za električna kolesa. V sklopu nadgradnje sistema je bilo nabavljenih tudi 15 novih koles, od tega je 6 električnih koles. Prav tako smo nabavili še 40 klasičnih koles za izposojo in opremo za kolesarski center.

Oblikovanje ptujske kolesarske mreže

V sklopu oblikovanja ptujske območne kolesarske mreže so bili prav tako postavljeni kolesarski smerokazi. Dravsko kolesarsko pot smo preko Jeruzalema in Svetinj povezali z Mursko kolesarsko potjo, ki pa se naprej navezuje na EuroVelo 13. Ob označeni kolesarski poti smo postavili kolesarska počivališča (Ormož, Svetinje, Jeruzalem) s klopmi, stojali za kolesa, košem za odpadke in servisno postajo za hitra popravila koles. Poleg ormoškega počivališča je urejena tudi izposojevalnica koles, v kateri se lahko izposodijo tudi električna kolesa.

Aktivno na obmejnem območju

Kot rezultat projekta je bilo na obmejnem območju označenih več kolesarskih poti, tako je v županiji Zala bilo nameščenih 79 smerokazov in 5 informacijskih tabel ob poteh, ki se navezujejo na EuroVelo 13, v štirih naseljih (Csesztreg, Kistolmács, Lentiszombathely, Páka) pa so bila vzpostavljena kolesarska počivališča s servisno postajo in polnilnico za e-kolesa. V Železni županiji je bilo postavljenih 29 smerokazov in 2 informacijski tabli ter nameščene klopi in koši za odpadke. Pri Eko-turističnem informacijskem centru v Števanovcih je bila vzpostavljena polnilnica e-koles, kjer akumulatorje svojih koles lahko napolnijo tudi turisti, ki se potepajo z e-kolesi in tako nadaljujejo izlet po obmejnem območju. V mejnem pasu pri naselju Szalafő je urejen Park mejnih kamnov z informacijskimi tablami, stebri, mejnimi kamni in delčkom nekdanje mejne zapore, ki prikazuje to posebno obdobje območja. Ob tem pa obiskovalce, ki prihajajo z obeh strani slovensko-madžarske meje, pričakujejo tudi kolesarjem prijazne storitve (klopi, kurišče, zavetišče pred dežjem). Nadaljnja posebnost objekta je, da se na slovensko-madžarski meji pojavlja kot del trajnostne turistične ponudbe in tako bogati turistično ponudbo obmejnega območja. Ob navedenih investicijah smo na madžarski strani označili tudi pot, ki vodi do protiletalskega zaklonišča v kraju Lovászi, sistema bunkerjev v Páki, stražnega stolpa v Riganócu in Parka prijateljstva v naselju Bödeháza.