Programski svet EPK: Odstopila predsednik programskega sveta Aleš Šteger, za njim odšel še Mitja Čander

Programski svet projekta Evropske prestolnice kulture 2025 je ostal brez predsednika programskega sveta Aleša Štegera, svoj odhod pa nam je včeraj preko elektronske pošte potrdil tudi en izmed članov programskega sveta, Mitja Čander. Kako naprej?
Lendavskemu županu Janezu Magyarju poleg obilice dela, sedaj novo težavo predstavlja še programski svet EPK, ki je v kratkem času ostal brez predsednika in enega člana. Najprej je svoj odhod potrdil predsednik Aleš Šteger, preko elektronske pošte pa je včeraj svoj odstop z mesta člana za naš spletni portal potrdil tudi Mitja Čander. Kot nam je zatrdil župan Magyar, se je sam želel podrobneje informirati o omenjenem projektu, saj vanj, jasno, ni bil vpet -vodenje občine je prevzel šele v začetku decembra 2018. “Namesto informacij pa sem na mizo prejel odstopno izjavo predsednika sveta, Štegera.” Že sicer pa je Magyar v svojem predvolilnem programu projekt EPK zagovarjal, a hkrati izrazil svoje pomisleke, ki so bili vezani predvsem na infrastrukturo in finančno sliko.

Aleš Šteger za naš spletni portal

“Z mesta predsednika programskega sveta sem odstopil konec decembra, ko mi je tudi poteklo pogodbeno razmerje z občino Lendava. Odstopil sem v prvi vrsti iz osebnih razlogov, sem zelo aktiven kot pisatelj in urednik, veliko potujem in imam družino. Delo v Lendavi, ki sem ga opravljal po najboljših močeh, z vsemi izkušnjami, pridobljenimi še z delom na EPK Maribor 2012 in z vso predanostjo, mi je jemalo precej energije. Sem verjel in še zmeraj verjamem, da ima Lendava s partnerskimi mesti in Prekmurjem zelo dobre možnosti, da ob ustreznem pristopu in nadaljevanju začetih procesov postane Evropska prestolnica kulture 2025.

Lendava demografsko in infrastrukturno nazaduje, obenem pa ima izjemen potencial in zgodovino, česar pa ne zna ali zmore izrabiti. Obenem je jasno, da proces kandidature za EPK ni ne le kulturnoumetniški, ampak v prvi vrsti politični projekt. Jaz sem prišel v Lendavo na osebno povabilo sedaj nekdanjega župana Antona Balažeka, ki je projekt kandidature razumel, vanj globoko verjel in ga s polnimi močmi podpiral. Brez timskega dela in brez nedeljene podpore političnih struktur taki projekti niso mogoči, zato je prav, da ima novoizvoljeno vodstvo vse možnosti, da se do projekta kandidature na novo opredeli in nastopi z ljudmi, ki jim zaupa, s svojim teamom. To je nekaj povsem normalnega, del določene politične kulture, enako kot moj odstop.

Z novim županom nisem nikoli govoril, ne po volitvah ne po mojem odstopu me ne novi župan Janez Magyar ne kdo drug z občine Lendava ni poklical. Iz njegovih predvolilnih izjav za medije mi je znano, da projekt kandidature Lendave za EPK podpira. Kakšna pa je ta podpora, ali zgolj načelna, ali pa dejanska, prioritetna, to pa ne vem. Dejstvo je, da je od začetka oktobra do mojega odstopa delo na kandidaturi EPK povsem zamrlo, saj je bila v Lendavi vsa pozornost usmerjena v lokalne volitve in povolilno dogajanje. To je seveda s stališča kandidature velika škoda, saj bo potrebno letos jeseni kandidaturo ne le spisati, marveč predhodno na terenu pokazati določene rezultate. Z novim letom ni potekla le moja pogodba, ampak tudi pogodba Martine Magdič, tesne sodelavke na projektu, že prej pa pogodba Mojce Redjko. Obe sta glavni zaslužni za številne nove procese, izpeljavo nadpovprečnega lanskega poletnega dogajanja v Lendavi in številnih drugih programov. 

Po najboljših močeh sem več kot dve leti svojega življenja posvetil spremembam. ki so se pričele dogajati v Lendavi in ob tem ves čas opozarjal, da ne gre za kratkoročni ognjemet in minljive dogodke, ampak, da mora priti do drugačne miselnosti, drugačnih produkcijskih načinov in danosti v Lendavi in Prekmurju. Moja pogodba se je iztekla. Nihče ni ne mene, ne mojih nekdanjih sodelavk, nič vprašal. Prekmurje je sposobno, ima izjemne kadre. V kolikor bo novi župan in novi občinski svet kandidaturo Lendave za EPK brez fige v žepu, scela prepoznal kot nujen, pozitiven razvojni projekt, potem bodo zelo hitro našli ustrezne kadre, da uspešno pripeljejo kandidaturo h koncu. Naj še enkrat poudarim, da je dosedanje delo zelo dobro, Lendava ima primerjalno prednost pred drugimi kandidati. Uspešnost kandidature pa ni odvisna le od programskega sveta in njegovih ukrepov, v tej zaključni fazi je še bolj odvisna od projektnega sveta, ki je postavljen nad programski svet in ki mu predseduje župan, se pravi gospod Janez Magyar.

Svoje poročilo sem oddal. Lendavi sem zmeraj na voljo, da po najboljših močeh svetujem, v kolikor bo to zaželjeno in potrebno. Na prejšnje mesto pa se ne bom več vrnil.”

Mitja Čander za naš spletni portal

“V petek sem tudi sam odstopil kot član projektnega sveta zaradi podobnih razlogov kot Šteger. Nenazadnje me novi župan od volitev do danes ni poklical. EPK nikoli ni le eden od občinskih projektov, ampak med prioritetnimi za mesta, ki kandidirajo. Ker nisem dobil klica ali povabila na sestanek sem sklepal, da si župan želi sodelovati z drugimi ljudmi pri pripravi kandidature, pri čemer ga nisem želel ovirati.

V odstopni izjavi sem izrazil ponos ob opravljenem delu – Lendava je postala resen igralec na slovenskem in evropskem kulturnem zemljevidu – in iskrene želje, da bo oddala kvalitetno kandidaturo. Ta bi bila, sem še zaključil, uspeh vseh nas, tudi tistih, ki se zaradi novih okoliščin iz projekta umikamo.”

Dejan Süč: “V projekt EPK verjamem še naprej”

“Gospod Šteger je seveda imel pomembno in vidno vlogo pri projektu kandidature za EPK, zato njegovo odločitev kot član programskega sveta obžalujem, a sem obenem prepričan da je stvar temeljito premislil. Sam verjamem v projekt EPK še naprej in menim, da ima Lendava realne možnosti da postane Evropska prestolnica kulture leta 2025.

Način delovanja programskega sveta in vloge posameznih članov so predmet zamisli in vizije novega vodje programskega sveta, seveda v konsenzu z vodjo projektnega sveta,” je zapisal Süč. Na naše vprašanje, ali o morebitnem odstopu razmišlja tudi sam, nam je dejal, da o tem ni razmišljal. Na naše vprašanje o zavzetosti trenutnega župana za omenjeni projekt pa je zapisal: “Zavzetosti trenutnega župana za EPK 2025 ne bi komentiral, ker nimam dovolj objektivnih informacij, da bi potegnil kakršenkoli zaključek.”