Program pomurske regije: Lendavskemu Mobitexu 200.000 evrov državnega denarja

Vladni odbor za gospodarstva je danes odločil, da se v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021 skladno s podatki iz priložene tabele uvrsti šest projektov, ki izhajajo iz evidenčnega projekta 1536-10-1000 Program Pomurske regije 2010-2015 in skupine projektov 1536-11-S003 Zakon o Pomurju. Med omenjenimi šestimi projekti je tudi projekt lendavskega podjetja Mobitex.
Z javnim razpisom za sofinanciranje začetnih investicij podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji je bilo razpisano 1.400.000 evrov. Na osnovi Javnega razpisa je bilo tako odobrenih 7 projektov, katerih skupni znesek sofinanciranja je 1.190.259,55 evrov od tega 625.000,00 evrov v letu 2018 in 565.259,55 evrov v letu 2019.

Glede na vrednost projektov, uvrstitev šestih projektov v Načrt razvojnih programov Vlade Republike Slovenije, potrjuje Vlada Republike Slovenije enega pa, skladno s sedmim odstavkom 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, Ministrstvo za finance.

Na omenjen javni razpis se je prijavilo 53 vlagateljev, vrednost prijavljenih projektov pa je znašala nekaj več kot 19 milijonov evrov, medtem ko je bilo zaprošenih za dobrih 6 milijonov evrov. Od 53-ih projektov je bilo 11 zavrnjenih zaradi vsebinskih razlogov, 4 zaradi prenizke ocene, za 30 projektov pa ni bilo dovolj sredstev za sofinanciranje. En vlagatelj je sporočil, da odstopa od podpisa pogodbe.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo tako finančno podprlo naslednjih šest projektov:

Projekt 2130-18-7776: Tovarna prihodnosti za zelo zahtevne VAR-KON
Namen projekta je nakup nove sodobne tehnološke opreme: rezalne robotske celice, opreme za EPP varjenje, opreme za neporušno preiskavo zvarov z magnetnimi delci in opreme za neporušno preiskavo zvarov z ultrazvokom. Investicija bo omogočila diverzifikacijo tehnološko zelo zahtevne proizvodnje za nove, v podjetju razvite izdelke kot npr. varjene konstrukcije za gradbene žerjave, stroje v papirni industriji in tlačne posode. V okviru projekta so predvidene 4 nove zaposlitve. Investicija v vrednosti 581.626,70 evrov bo izvedena v letu 2018. 200.000 evrov bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja Mobitex d.o.o.

Projekt 2130-18-7770: Večnamenski kuhinjski pripomoček Šumi-U1
Namen projekta je nakup nove stružnice in stroja za brizganje plastike, ki ju podjetje še potrebuje za dokončanje zaključene tehnološke linije. Investicija bo omogočila začetek proizvodnje novega izdelka – večnamenskega kuhinjskega pripomočka ŠUMI-U1, ki je plod lastnega razvoja. V okviru projekta je predvidenih 20 novih zaposlitev. Investicija v vrednosti 608.170 evrov bo izvedena v letu 2018. 124.625 evrov bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja Šumer d.o.o.

Projekt 2130-18-7771: Proizvodna hala za montažo gasilskih komponent
Namen projekta je gradnja nove proizvodne hale, ki bo namenjena montaži komponent za gasilska vozila in opremo. Investicija bo omogočila povečanje proizvodnje in posledično tudi prodaje ter doseganje višje cene kot posledico stalnega povečevanja kvalitete in iskanja inovativnih rešitev. V okviru projekta je predvidenih 15 novih zaposlitev. Investicija v vrednosti 908.357,24 evrov bo izvedena v letih 2018 in 2019. 200.000 evrov bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja Rosenbauer d.o.o.

Projekt 2130-18-7772: Razširitev proizvodnih kapacitet v Črešnjevcih
Namen projekta je nakup brizgalnega stroja in regalnega sistema za skladiščenje. Investicija bo omogočila razširitev proizvodnega obsega na področju novih, zahtevnejših izdelkov (projekta Mercedes CX 118 in Audi A6) in povečanje količinskega obsega proizvodnje. V okviru projekta je predvidenih 25 novih zaposlitev. Investicija v vrednosti 998.896,96 evrov bo izvedena v letu 2019. 200.000 evrov bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja ODELO Slovenija d.o.o.

Projekt 2130-18-7773: Nakup CNC laserskega rezalnika
Namen projekta je nakup rabljenega CNC laserskega rezalnega stroja, ki bo omogočil uvedbo novega programa v proizvodnjo in optimizacijo dosedanjih proizvodnih procesov. Z investicijo se bo razširila ponudba podjetja, saj se k obstoječi proizvodnji dodajata nova proizvodna programa stroj za mešanje sladkorja in sanitarna celica nove generacije. V okviru projekta je predvidena 1 nova zaposlitev. Investicija v vrednosti 325.000 evrov bo izvedena v letu 2018. 146.250 evrov bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja TPM d.o.o.

Projekt 2130-18-7777: Proizvodna linija za izdelavo novih izdelkov
Namen projekta je nakup nove proizvodne linije za izdelavo novih izdelkov, ki obsega: mehansko ekscentrično dvostebrno stiskalnico, periferno linijo za pločevino v traku, mostno dvigalo, robotsko varilno celico za točkovno varjenje in robotsko varilno celico za varjenje po postopku SRM. Investicija bo omogočila izdelavo kompleksnih končnih izdelkov – strukturnih elementov terenskega vozila. V okviru projekta je predvidena 1 nova zaposlitev. Investicija v vrednosti 729.795,53 evrov bo izvedena v letih 2018 in 2019. 200.000 evrov bo financirano s strani državnega proračuna, ostalo pa s strani vlagatelja VAR d.o.o.