Problematika številnih kmetijskih zemljišč v lasti Občine: Občinski svet prižgal zeleno luč za prodajo slednjih

Občinski svet Občine Lendava je problematiko številnih kmetijskih zemljišč v lasti občine na svojih minulih sejah že večkrat obravnaval in o njih razpravljal, nazadnje ob sprejemu proračuna za leto 2020, na kateri je bilo v razpravi rečeno, da se vsa potencialna kmetijska zemljišča, ki jih občina za svoj strateški razvoj ne potrebuje, odprodajo za potrebe izvajanja kmetijske dejavnosti in s tem dal namero, da se občina v tem delu dezinvestira. Na minuli korespodenčni seji je občinski svet tako podal zeleno luč za prodajo kar 115 pretežno kmetijskih zemljišč.
Občinska uprava ima namreč pripravljeno vse potrebno, da sproži postopke za realizacijo prodaje predmetnih zemljišč v skladu s stališči občinskega sveta in na način, da so zemljišča združena po k.o.-jih, zeleno luč za to pa je na minuli korespodenčni seji podal tudi občinski svet Občine Lendava. Ob sprejemu proračuna občine za leto 2020 je občinski svet sprejel osnovni Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lendava, po njem so sledile še tri spremembe in sedaj še četrta, s katero se osnovni načrt dopolnjuje.

4. sprememba Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Lendava vsebuje dopolnitve v delu Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in dopolnitve Načrta razpolaganja z zemljišči. Slednji vsebuje pretežno kmetijska zemljišča za prodajo in nekatera stavbna zemljišča, za katera je bil izkazan interes nakupa s strani občanov.

Kmetijska zemljišča, ki se dodajajo, v osnovni načrt niso bila vključena iz razloga, ker vsi postopki prenosa lastništva na občino ob sprejetju proračuna še niso bili zaključeni (predvsem uradni vpis v zemljiško knjigo), nekatera pa so tudi izostala pri vključitvi v osnovni načrt. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se dopolnjuje s stavbnimi zemljišči, s katerimi bo občina delno v starem mestnem jedru zaokrožila lastništvo na tem območju, delno zaradi pridobitve dediščine pokojnega umetnika Štefana Galiča in delno zaradi predvidene investicije pri razglednem stolpu.

V času izvajanja proračuna pa so se pojavile tudi nove potrebe za dopolnitev predmetnega načrta, predvsem na podlagi poziva Vlade RS o aktivacije programa okrevanja ter nove finančne perspektive 2021 – 2027. “Z občinsko upravo menimo, da bomo s projekti in programi lahko sledili izzivu razvoja občine ter izkoristili sredstva sofinanciranja z EU sredstvi, zato je nujno, da predmetni potencial, ki ga predlagane parcele predstavljajo, vključimo v načrt,” je bilo moč prebrati v gradivu seje.

Največ zemljišč se nahaja v k.o. Čentiba (49). K.o. Radmožanci 16, k.o. Mostje pri Lendavi 1, k.o. Gaberje 4, k.o. Kot pri Muri 3, k.o. Dolga vas 3, k.o. Banuta 1, k.o. Lendava 8, k.o. Lakoš 11, k.o. Kapca 9, k.o. Petišovci 6 in k.o. Dolina pri Lendavi 4.