Prlekija: Obnova državne ceste: V več kot milijonskem projektu bo sodeloval tudi lendavski Legartis

Ministrstvo za infrastrukturo ter Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo sta razpisala javno naročilo za preplastitev vozišča Ljutomer – Savci – Ptuj. Vrednost del pa znaša 1,164 milijona evrov, posel pa je bodilo podjetje Pomgrad d.d. s partnerjema Asfalti Ptuj d.o.o. in Legartis d.o.o.
Gradbena dela prenove omenjenega odseka predvidevajo rekonstrukcijo vozišča v dolžini 4.605 m, ureditev odvodnjavanja, ureditev horizontalne in vertikalne prometne signalizacije z vodenjem prometa, ureditev avtobusnih postajališč – samo zamenjava asfaltnih plasti, postavitev kamnite zložbe z ureditvijo horizontalne drenaže ter zamenjavo jeklene odbojne ograje. Gradnja pločnika na tem odseku zaenkrat ni predvidena. Poleg izbranega izvajalca pa so ponudbo oddali še štirje ponudniki. V naravi odsek predstavlja cesto od konca naselja Ljutomer čez naselje Spodnji Kamenščak do začetka naselja Vidanovci oz. Zgornji Kamenščak.

Med gradbenimi deli sta predvideni “dve delni zapori z izmenično enosmernim prometom – ena zapora na začetku trase, druga na koncu, ki se bosta glede na izvedena dela pomikali ena k drugi. Popolna zapora je predvidena v času izvedbe reciklaže in polaganju končnega obrabnega sloja asfalta. Za koliko časa bo, zaradi izvedbe teh del, potrebno vzpostaviti popolno zaporo, bo znano, ko bo pripravljen elaborat ter izdano dovoljenje.” Da je prometna varnost na omenjenem odseku slaba, so potrdili tudi na Občini Ljutomer, a bi poleg gradnje pločnika tukaj bilo potrebno urediti še številne podporne zidove in varnostne ograje. Pri tem je sicer potrebno vedeti, da kjer gre za gradnjo pločnikov znotraj naselja, je v skladu s 47. členom Zakona o cestah le-to v pristojnosti občine.