Prizidek k ZD Lendava: Nekaj čez 1.200 kvadratnih metrov novih prostorov

Lendavski Zdravstveni dom bo bogatejši za dva prizidka. Skupna površina obeh bo slabih 1.300 kvadratnih metrov, a ti ne bodo v uporabi za potrebe fizioterapije, ta se bo namreč izvajala v prostorih Centra za zaščito in reševanje na Glavni ulici, temveč bo šlo za različne ambulante, ginekologijo, zobozdravstvo ter za center za krepitev zdravja.
Gre za naložbo Občine Lendava v višini 1,3 milijona evrov, s tem da lokalna skupnost pričakuje poziv ministrstva za zdravje, da odda vlogo za sofinanciranje. Prizidek bo nastal ob že obstoječi nujni medicinski pomoči, ki je zaživela leta 2012. Prizidka, en manjši in en večji, bosta imela skupno površino slabih 1.300 kvadratnih metrov in bosta podkletena. S tem bo zdravstveni dom dobil štiri splošne ambulante in dve referenčni, prostore za dejavnost ginekologije, dodatne za zobozdravstvo in za center za krepitev zdravja.

Z omenjenima prizidkoma bo Zdravstveni dom Lendava rešil prostorsko stisko, s katero se srečuje že dlje časa, zadnji objekt ki je bil zgrajen ob Zdravstvenem domu Lendava, zgrajenim leta 1974, pa je bil objekt nujne medicinske pomoči. Pri tem velja omeniti, da v novih prizidkih ne bo prostora za fizioterapevtsko dejavnost, koncesijo za katero je Zdravstveni dom Lendava že prejel, temveč se bo ta izvajala v novem Centru za zaščito in reševanje na Glavni ulici. Nadalje naj bi fizioterapiji pripadlo mesto v bodoči večnamenski športni dvorani med Dvojezično srednjo šolo Lendava in trgovskim centrom Ledava.

Predvidena je tudi adaptacija obstoječih prostorov medicine dela.