Pripravljalna dela pri koncu, plin bo kmalu stekel

Konec meseca julija 2016 je bila med družbama Geoenergo in INA podpisana pogodba o prodaji surovega naravnega plina, ki pa bo lahko stekla šele, ko bodo zaključili vsa potrebna pripravljalna dela, ki jih navajajo v nadaljevanju. Koncesionar bo za dobavo surovega naravnega plina do kupca uporabil Inin obstoječi pridobivalni plinovod iz Lendave proti Hrvaški. Iz obstoječih »starih« vrtin proizvodnja nepretrgoma teče od leta 1943, z zemeljskim plinom pa uspešno oskrbujejo nekatere lokalne industrijske odjemalce.

“Za pričetek proizvodnje iz dveh novih vrtin je potrebno izvesti pripravljalna dela, ki so v teku že od avgusta 2016, ko smo uspešno izvedli tlačni preizkus pridobivalnega plinovoda Lendava-Medžimurje. V sklopu teh del smo že 23. novembra 2016 pričeli z aktivnostmi na vrtini Pg-10 (globina vrtine 3497 metrov). Ob zaključevanju prve faze pripravljalnih del na vrtini Pg-10 je potrebno le-to ponovno zatesniti, pred zatesnitvijo pa je iz varnostnih razlogov potrebna uporaba bakle. Bakla je varnostni element, ki preprečuje, da bi zemeljski plin uhajal v okolje. Pri izgorevanju zemeljskega plina nastajata le voda in ogljikov dioksid – enako kot pri katerem koli drugemu izgorevanju zemeljskega plina v kurilnih napravah.”

Po zaključenih pripravljalnih delih I faze na vrtini Pg-10 bodo nadaljevali z opremljanjem vrtine z dodatnimi varnostnimi elementi, ki jih je potrebno namestiti pred pričetkom testne proizvodnje, pravijo. “Vsa dela izvajamo v skladu z zakonodajo in najvišjimi varnostnimi standardi,” poudarjajo.

Do pričetka proizvodnje je potrebno opraviti sledeča pripravljalna dela:

– Dokončanje izgradnje dveh priključnih plinovodov do obstoječe centralne plinske postaje za vrtini Pg-10 in Pg-11A, eden v dolžini cca. 30 m in drugi v dolžini cca. 500 m;

– Izvedba vzdrževalnih del na obstoječi centralni plinski postaji (kot npr. zamenjava dotrajanih separatorjev, zasunov, merilnikov, ventilov ipd.);

– Izgradnja povezave obstoječega plinovoda DN150 z obstoječim plinovodom DN200 v dolžini cca. 20 m, znotraj obstoječe Merno regulacijske postaje v kompleksu Nafte Lendava.

“Geoenergo je pri svojem delu zavezan k transparentnemu delovanju in rednemu obveščanju javnosti. V ta namen že od začetka leta 2014 v Lendavi deluje tudi Info točka, ki je v prostorih Petrol Geoterma (Mlinska ulica 5, Lendava) odprta vsako sredo med 15. in 17. uro. Vse informacije so javnosti dostopne tudi na spletni strani www.slovenski-plin.si. Za vsa dodatna vprašanja ali pojasnila, kot tudi za osebno predstavitev postopkov pridobivanja ogljikovodikov v SV Sloveniji, smo vam vedno na voljo,” zaključujejo.