Priprave na postavitev jeklenih konstrukcij

Gradnja interkonekcijskega daljnovoda zaenkrat poteka po načrtu. Izvajalci del se borijo s precej težkimi pogoji za delo, teren je blaten, vlažen in pri tem izvajalci del krajane naprošajo za razumevanje.
“Na odseku do stojnega mesta 18 smo izvedli prestavitev obstoječega 220 kV daljnovoda. Na odsekih od stojnih mest 18 do 47 in od 121 do 138 izvajamo globoka temeljenja (pilotiranje), pri čemer se že izvedena globoka temeljenja pripravljajo za postavitev jeklenih konstrukcij,” so sporočili iz Elesa. Gradnja interkonekcijskega daljnovoda sicer poteka po načrtih, v tem trenutku pa potekajo pilotiranja in postavitev stebrov.

Na odseku do stojnega mesta (SM) 18 so izvedli prestavitev obstoječega 220 kV daljnovoda. Zaključili so gradbena dela in montažo jeklene konstrukcije, trenutno pa potekajo elektromontažna dela, ki obsegajo razvlek vodnikov in montažo izolatorskih verig. V februarju načrtujejo prestavitev prenosne poti na novo traso daljnovoda, s čemer bo sproščeno področje za izgradnjo novega 2 x 400 kV daljnovoda. Pred tem bodo na tem delu seveda izvedli rušitev starih stojnih mest.

Na odsekih od SM 18 do SM 47 in od SM 121 do SM 138 potekajo globoka temeljenja (pilotiranje), pri čemer se že izvedena globoka temeljenja pripravljajo za postavitev jeklenih konstrukcij. Prav tako se na več stojnih mestih v nadaljevanju trase (152, 155, 176, 204, 216, 231, 252 in 255) izvajajo globoka temeljenja. Na terenu je trenutno prisotnih sedem postrojev za pilotiranje, ki pospešeno izvajajo omenjena gradbena dela. Gozdne poseke trenutno najbolj aktivno izvajajo na območju občin Ormož in Ljutomer.

Na terenu se izvajalci zaradi razmočenega in blatnega terena še vedno soočajo z izjemno težkimi pogoji za delo, saj je višina podtalnice na večjih delih trase v letošnji izjemno “mokri” zimi dosegla maksimalne vrednosti. Delavci na terenu zato še vedno skrbijo za okrepljeno čiščenja cest, ki so v uporabi za dostop do posameznih stojnih mest in vlagajo ogromne truda, da ne bi zaradi slabo očiščenih cest prihajalo do slabe volje krajanov na območju gradnje.