Primer razrešitve direktorja javnega podjetja Prlekija še kar dviguje prah

Minuli teden je na desnem bregu reke Mure, vse od meje z Avstrijo pri Tratah, tja do hrvaške meje pri Razkrižju in Gibini, bilo v znamenju oskrbe s pitno vodo, še bolj z domnevnimi nepravilnostmi na tem področju. In kar jim sprava ni uspelo so ustanovitelji javnega podjetja (JP) Prlekija, nato rešili kot po maslu.
Ustanoviteljice javnega podjetja, ki so se na seji sicer sestale že predhodni teden, vendar takrat niso bile sklepčne so na tokratni, vnovični seji za razrešitev direktorja potrebovali že kapitalsko večino. In glasovi treh (od osmih) občin: Radenci, Gornja Radgona in Ljutomer, kar je 67 odstotkov (Gornja Radgona 22,50 odstotkov kapitala, Radenci 13,71 odstotkov in Ljutomer 30,77) lastnikov JP Prlekija, je razrešilo dosedanjega direktorja JP Prlekija Davorina Kurbosa. Vodenje podjetja je do imenovanja novega direktorja prevzel vršilec dolžnosti direktorja, dr. Peter Kralj, občinski svetnik iz Gornje Radgone. Sprejeli pa so tudi sklep, da podjetje občini Ljutomer nakaže milijon evrov protipravno zadržanih sredstev. Kot je znano se nesoglasja na relaciji ustanoviteljice – javno podjetje padle že nekatere tožbe in nasprotne tožbe, sedaj pa naj bi se vse rešilo z dogovorom in umikom tožb s sodišča.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na ljutomerski občini, so ocenili, da delovanje JP Prlekija d.o.o. povzroča škodo. Po njihovem prepričanju ni podlag za obračun vode novim uporabnikom vodovoda, prav tako naj bi javno podjetje nezakonito zadrževalo skoraj milijon evrov sredstev, ki so jih občani vplačali preko položnic. Več let trajajoča neurejenost naj bi bila problematična z vidika vračanja EU sredstev za vodovod, ob tem pa se je JP Prlekija d.o.o. zapletlo tudi v tožbe. “Zato je razrešitev direktorja odraz volje, da uredimo razmere, ne preko sodišč, ampak strokovno in dogovorno,” so zapisali v svetu ustanoviteljic, kjer poudarjajo, da je direktor Kurbos bil razrešen pred iztekom mandata v skladu z odlokom o ustanovitvi JP Prlekija, ker naj bi njegova ravnanja povzročila: kršitve tistih določb družbene pogodbe, ki omejujejo pooblastila direktorja za zastopanje v razmerju do tretjih; nevestno in nepravilno delo, ki je povzročilo večjo škodo Občini Ljutomer in ostalim občinam; zanemarjanje in malomarno opravljanje dolžnosti, ki lahko v končni posledici ogrozijo sam projekt izgradnje Sistema C in povzročijo vračilo prejetih nepovratnih kohezijskih sredstev. “S svojim ravnanjem je povzročil nastanek razlogov za razrešitev. Neutemeljeno ni izvrševal sklepov Sveta ustanoviteljic in skupščine. To je mogoče opredeliti kot hujšo kršitev obveznosti in nesposobnost vodenja poslov, ki so bili Kurbosu zaupani kot direktorju Javnega podjetja Prlekija d.o.o.” V ljutomerski občini so še zapisali, da je sklep o razrešitvi podprlo 66,98 odstotka lastnikov podjetja. Zoper sklep ni pritožbe, dopustna pa je vložitev tožbe v roku 30 dni od seznanitve oziroma vročitve Sklepa o razrešitvi, pred pristojnim sodiščem.

Kurbos se ne bo tako hitro vdal

Toda, motili so se tisti, ki so verjeli, da se bo vse izteklo tako gladko. Po nekaj dni razmišljanja se je namreč oglasil zdaj že bivši direktor JP Prlekija, Davorin Kurbos, ki se sprva na klice novinarjev ni odzival. Pred kratkim pa je na svoji FB strani napisal: “Kar se je zgodilo v JP Prlekija, je nedopustno in nezakonito in je konstrukt tistih »lastnikov« javnega podjetja, ki so, eni v predkazenskem postopku zaradi svojih dejanj in povzročene škode, drugi, ki so prišli včeraj, pa so zaznamovani s kriminalno preteklostjo. Pripravljeno imam obsežno gradivo z natančnim opisom in dokazili o zlorabah javnih funkcij in znakih kaznivih dejanj tistih, ki se zaradi reševanja lastne kože na tak nezakonit način spravljajo na javno podjetje in na mene osebno. Čakam le še izrek sodbe v pravdi v zvezi z zakonito zadržano najemnino, pravda je bila zaključena v torek, takoj za tem pa bom zlorabe in nepravilnosti ter ogromno oškodovanje javnih in evropskih sredstev, ter škodo, ki jo merimo v milijonih evrov, naznanil Komisiji za preprečevanje korupcije in Nacionalnemu preiskovalnemu uradu. To lahko naredim zato, ker imam čisto vest, in ker smo v Javnem podjetju Prlekija ves čas delali pošteno in zakonito!” Ob tem je Kurbos “zagrozil” tudi vsem, ki v medijih in na družbenih omrežjih po naročilu županje Karbove, ali “pač kar tako, klevetate in pišete o stvareh, ki jih ne poznate ter blatite moje dobro ime in dobro ime našega podjetja, bodisi preko lažnih profilov, ali v svojem imenu, sporočam, da je klevetanje in blatenje kaznivo dejanje.”

V Prlekiji bo novi vodovod, namesto zdrave pitne vode za prebivalstvo in hlajenja v vročih poletnih dneh, še bolj ogreval ozračje

Po še eni prespani noči pa se je Kurbos, pod vodilom: saj ni res, pa je, razpisal o domnevnih nepravilnostih v vodovodnem Sistemu C. “Prvič: Gonja Olge Karba, proti JP Prlekija in direktorju Kurbosu, se je začela v začetku njenega prvega županskega mandata, saj gospa županja ni plačevala računov za komunalne storitve in se ni odzivala na opomine JP Prlekija. Zaradi roka zapadlosti neplačanih računov in velikosti zapadlega dolga županje, je javno podjetje, ki je v lasti Občine, ki jo zastopa dolžnica, županji zagrozilo z izvršbo. Županja je pod grožnjo izvršbe plačala zapadli dolg in se očitno zarotila proti JP Prlekija! Drugič: Podjetje, ki ga vodi županjin svetovalec in podžupan Niko Miholič, ne plačuje računov za velike količine vode, odvzete iz javnega vodovoda. Zaradi roka zapadlosti in velikosti dolga ter neodzivanja podžupana na opomine javnega podjetja, je JP Prlekija vložilo izvršbo pri pristojnem sodišču. Ne glede na to, je županja imenovala podžupana Nika Miholiča za člana Skupščine JP Prlekija – zastopnik dolžnika, ki je v izvršbi, je postal nadzornik javnega podjetja, kateremu dolguje velik denar! Tretjič: Županja direktorju, ki ga poskuša nezakonito odstaviti očita, da kot direktor ni skliceval skupščine podjetja … Gre za popolno neresnico, zavajanje in žalitev, saj skupščine ne sklicuje direktor družbe, pač pa predsednik skupščine. Neresničnosti županjinih navedb in zavajanje, dodatno pojasnjuje dejstvo, da se dosedanja zastopnica Občine Ljutomer v Skupščini JP Prlekija (ga. Janja Holcman Babič), sploh ni udeleževala zadnjih sej skupščine in je povzročala nesklepčnost skupščine ter s tem nezmožnost sprejemanja potrebnih odločitev, ki bi omogočile normalno poslovanje podjetja.” Kurbos zraven dodaja, kako bo “vsak dan objavljena vsaj ena kršitev in nezakonitost v Sistemu C – resničnost navedb lahko vsakdo preveri v dokumentih JP Prlekija, tiste, vse tiste, ki jih bodo zadevale navedbe, pa javno izzivamo, da navedbe demantirajo.”