Prihodnji dve šolski leti bo prevoze šoloobveznih otrok na območju Občine Lendava izvajal murskosoboški avtobusni promet

Občina Lendava je uspešno, na podlagi javnega naročila, izbrala izvajalca prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Lendava. Prevoze bo v prihodnjih dveh šolskih letih izvajalo podjetje Avtobusni promet iz Murske Sobote, ki je bilo tudi edino sodelujoče podjetje na javnem naročilu.
Financiranje prevozov šoloobveznih otrok je zakonsko urejeno z 81 in 82. členom Zakona o organizaciji financiranja vzgoje in izobraževanja. Materialne stroške za prevoze šoloobveznih otrok tako prevzemajo lokalne skupnosti − občine. Po Zakonu o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča v prvem razredu. Učenci od drugega razreda dalje pa imajo pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost svojega prebivališča, samo na podlagi ugotovitve pristojnega organa za preventivo v cestnem prometu, če navedeni organ ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo, sicer pa, če je njegova pot do šole daljša od štirih kilometrov.

Prevoze bo prihodnji dve leti izvajal Avtobusni promet Murska Sobota

Kot je razvidno iz uspešno izvedenega javnega naročila, bo šoloobvezne otroke v šole v prihodnjih dveh letih prevažalo podjetje Avtobusni promet iz Murske Sobote, ki ni imelo konkurence, saj je na javnem naročilu nastopilo edino. Javno naročilo za prevoze je bilo razdeljeno na tri sklope in sicer prevozi za potrebe DOŠ I Lendava (sklop 1), prevozi za potrebe DOŠ Genterovci (sklop 2) in prevozi za potrebe OŠ Miška Kranjca Velika Polana (sklop 3). Prevozi se bodo tako izvajali od 1.9.2022 do 31.8.2024 v obsegu, ki je definiran z razpisno dokumentacijo.

  • Sklop 1: Šolski okoliš DOŠ I Lendava zajema naslednja naselja: mesto Lendava, Dolga vas, Dolgovaške gorice, Lendavske gorice, Čentiba, Dolina, Pince, Pince Marof, Benica, Petišovci, Trimlini, Dolnji Lakoš, Gornji Lakoš, Gaberje, Kapca, Kot, Hotiza. Skupno v šolskem letu 2022/23: 230 otrok.
  • Sklop 2: Šolski okoliš DOŠ Genterovci zajema naslednja naselja: Genterovci, Mostje, Banuta, Radmožanci, Kamovci, Dolga vas, Dolgovaške gorice. 
  • Skupno v šolskem letu 2022/23: 46 otrok.
  • Sklop 3: Šolski okoliš OŠ Miška Kranjca Velika Polana zajema naslednja naselja: Hotiza, Grede. Skupno v šolskem letu 2022/23: 58 otrok.

Znesek za sklop 1 znaša 155.055,88 evrov, znesek za sklop 2 znaša 39.151,94 evrov in znesek za sklop 3 znaša 38.741,98 evrov.