Prihajajočo sredo je dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Lendava: Na voljo bosta le dva odvetnika

Kot vsako leto bo tudi tokrat Odvetniška zbornica Slovenije proslavila svoj praznik, ko je iz deželne postala nacionalna zbornica, z akcijo Dan odvetniške pravne pomoči pro bono. Jubilejni 10. Dan odvetniške pravne pomoči pro bono bo potekal v sredo, 16.12.2020.
“Odvetniki se zavedamo, da v teh težkih časih omejitev in izolacije državljani še posebej potrebujete našo pravno pomoč. Zaradi izrednih razmer, ki jih je povzročil koronavirus, pa bo letošnji dogodek potekal malo drugače, in sicer bomo pro bono (brezplačno) pravno pomoč nudili po telefonu, preko elektronske pošte ali preko videokonference. Zaradi večje učinkovitosti in organiziranosti dela bomo odvetniki stranke sprejemali po predhodnem naročilu na telefonsko številko odvetnika,” so sporočili iz odvetniške zbornice.

“Slovenski odvetniki želimo pomagati predvsem tistim, ki so pomoči najbolj potrebni in ki si zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne upajo prestopiti praga naših pisarn. Odvetniki vam bomo na ta dan posredovali predvsem splošne informacije o problemu oz. sporu in vam pojasnili pravne možnosti, ki vam jih v vašem primeru omogoča zakonodaja in sodna praksa. Pripominjamo, da lahko odvetniki ljudem, ki že imajo pooblaščence, vendar želijo brezplačno preverjati njihovo delo ali pa se izkaže, da zgolj preverjajo odgovore na svoja vprašanja pri več odvetnikih, pravno pomoč v okviru te akcije tudi odklonimo,” so še sporočili.

V Lendavi bosta ta dan pro bono pomoč nudila dva odvetnika in sicer Emina Gjerek (info@odvetnica-eminagjerek.si, 059 130 601 ali 041 897 212) in Irma Hrelja Csaszar (irma.hcs@siol.net, 02 575 19 77 ali 040 226 480).

Odvetniki po Pomurju:

Po razpadu Avstro-ogrske monarhije je bila 31. oktobra 1918 sestavljena Narodna vlada države Srbov, Hrvatov in Slovencev. Poverjenik za pravosodje dr. Vladimir Ravnikar je dne 19. decembra 1918 izdal naredbo, da se “okoliš Odvetniške zbornice Kranjske razširi na vse ozemlje Narodne Vlade SHS v Ljubljani” in da so se vsi odvetniki, ki so bili do sedaj vpisani pri Odvetniški zbornici v Celovcu in pri Odvetniški zbornici v Gradcu dolžni izbrisati iz teh dveh zbornic in se vpisati v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici v Ljubljani. V kolikor tega ne bi storili v enem mesecu od izdaje te naredbe, “poslej ne bi imeli pravice izvrševati odvetništvo in zastopati strank pri sodiščih in drugih oblastvih na ozemlju v območju Narodne vlade SHS v Ljubljani.”

Gre za izredno pomemben datum v 150-letni zgodovini slovenske zbornice, ki je prvikrat postala nacionalna odvetniškega zbornica. Odvetniška zbornica Slovenije želi ta dan obeležiti slovesno, obenem pa tudi koristno. Zavedajoč se težkih ekonomskih in socialnih razmer ter slabših življenjskih pogojev državljanov so se slovenski odvetniki tudi letos odločili, da bodo 16. decembra (19. december je namreč sobota) po vseh večjih in tudi manjših slovenskih krajih nudili pro bono pravno pomoč. “Pri tem želimo pomagati predvsem tistim, ki so najbolj pomoči potrebni in ki si zaradi pomanjkanja denarja ne upajo prestopiti praga naših pisarn.”