Prihajajoče lokalne volitve: Danes začno teči roki za volilna opravila

V nedeljo 18. novembra 2018, bodo redne lokalne volitve, na katerih bodo v vseh občinah izvolili člane občinskih svetov, župane in člane svetov ožjih delov občin. V občinah, kjer prebivajo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti bodo volili tudi predstavnike teh skupnosti v občinski svet.
Kmalu se izteče štiriletni mandat vodstvom 212 slovenskih občin. Tokratne lokalne volitve bodo že sedme po vrsti, po uzakonitvi stalnega datuma z novelo zakona o lokalnih volitvah v letošnjem letu pa je že jasno, da se bodo občani in občanke na volišča odpravili tretjo nedeljo v novembru, torej 18. novembra.

Volitve v občinski svet, volitve župana in volitve v svete krajevnih skupnosti vodi in izvaja občinska volilna komisija – samostojen in neodvisen organ občine. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.

V občinsko volilno komisijo Lendava so bili imenovani:
– Vladimira Pučko
– Maja Žalig Balažic
– Terezija Cuk
– Vesna Marton
– Monika Šimon
– Bojan Prša
– Renata Gyurkač
– Sebastjan Časar