Prihajajoče državnozborske volitve: To so kandidati volilnega okraja Lendava. Preverite še ostale iz Pomurja!

24. marca se je tudi uradno pričela volilna kampanja pred volitvami v Državni zbor 2022, ki bodo v nedeljo, 24. aprila. Napetost vsak dan bolj rase, v teku so volilna soočenja, vsaka izmed strank oz. kandidatov strank pa se želi kar najboljše predstaviti. Pregledali smo, kdo so kandidati volilnega okraja Lendava, pa tudi celotne volilne enote Ptuj.
Poslance državnega zbora državljani volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem. Mandati se delijo po proporcionalnem sistemu. V parlament je izvoljenih devetdeset poslancev iz strank, ki so na volitvah dobile vsaj štiri odstotke glasov. Volilne komisije so sicer končale postopke preverjanja zakonitosti kandidatnih list, opravile pa so tudi žreb vrstnega reda kandidatnih list v posameznih volilnih enotah, so sporočili z Državne volilne komisije.

Kandidature za tokratne državnozborske volitve je vložilo skupaj 20 strank in list. Z izjemo Zavezništva osvobodimo Slovenijo (ZOS) je preostalih 19 strank, ki se bo potegovalo za prestop parlamentarnega praga, kandidatne liste vložilo v vseh osmih volilnih enotah. ZOS, ki je lista več strank, je pri potrjevanju kandidatnih list, ki so jih v teh dneh opravile volilne komisije posameznih volilnih enot, namreč naletelo na težave, saj naj iz njenega imena ne bi bilo razvidno, da gre za skupno listo dveh ali več političnih strank, kot to zahteva zakon. V zavezništvu so ob takšni odločitvi podali pritožbi na vrhovno sodišče, to pa ju je zavrglo kot prepozni.

Volilni okraj Lendava:

Za 88 poslanskih mest se bo sicer na parlamentarnih volitvah po podatkih Državne volilne komisije potegovalo 1471 kandidatov, še pet pa se jih poteguje za izvolitev za poslanca italijanske (2) in madžarske (3 – Otto Močnek, Ferenc Horváth, Mihael Kasaš) narodne skupnosti.

Celotna volilna enota Ptuj: