Pričetek proizvodnje plina iz novih vrtin v SV Sloveniji

Družba Geoenergo, d.o.o., je sklenila pogodbo o prodaji surovega naravnega (neočiščenega) plina družbi INA, industrija nafte, d.d., Hrvaška, znotraj Geoenergovih in Ininih proizvodnih sistemov, s točko dobave na meji med Slovenijo inHrvaško.

Po tej pogodbi bo koncesionar, družba Geoenergo, plin pridobljen iz vrtin Pg-10 in Pg-11A, po pridobivalnem plinovodu dobavil do meje s Hrvaško, kjer ga bo prodal in predal družbi INA. Projektna partnerja, Geoenergo in Ascent Resources pričakujeta, da bodo vsa potrebna dela za začetek proizvodnje zaključena v roku petih mesecev, tako da bi preizkusna proizvodnja lahko stekla v mesecu decembru.

Dne 29. julija 2016 je bila med družbama Geoenergo in INA podpisana pogodba o prodaji surovega naravnega plina, znotraj Geoenergovih in Ininih proizvodnih sistemov, za obdobje enega leta, z možnostjo začetka po testiranju in recertifikaciji pridobivalnih plinovodov. Koncesionar bo za dobavo plina do kupca uporabil Inin pridobivalni plinovod iz Lendave proti Hrvaški. INA bo plin prevzela na meji med Slovenijo in Hrvaško in ga po novo zgrajenem Ininem pridobivalnem plinovodu na hrvaški strani dobavila v svojo centralno plinsko postajo Molve, ter ga tam prečistila za namen končne prodaje. Pred začetkom proizvodnje je treba opraviti še določena pripravljalna dela za vzpostavitev ustreznih povezav med vrtinama Pg-10 in Pg-11A ter pridobivalnim plinovodom. Prodaja plina bi bo po pričakovanjih lahko stekla v prvih mesecih leta 2017.

“Podpis sporazuma med Geoenergom in družbo INA nam omogoča, da po dolgih letih težav in nerazumnih preprek končno začnemo s proizvodnjo plina iz vrtin Pg-10 in Pg-11A, ki sta bili uspešno izvedeni že leta 2011. Prodaja surovega plina INI je postala sedaj alternativna možnost. V družbi si bomo s partnerji še naprej prizadevali za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za postavitev nove CPP v Petišovcih, v kateri bi plin lahko sami prečistili in ga predali v slovensko prenosno omrežje. S tem bi regiji prinesli še večjo dodano vrednost ter Sloveniji omogočili delno samooskrbo z zemeljskim plinom, ki je najčistejše fosilno gorivo in velja za energent, ki nam pomaga na poti prehoda v nizko ogljično družbo,” podpis sporazuma komentira direktor družbe Geoenergo, Miha Valentinčič. Dejan Božič iz podjetja Ascent Resources pa dodaja, da je Ascent Resources še naprej pripravljen finančno podpirati nadaljnji razvoj plinskega polja v katerega so doslej vložili že 42 milijonov evrov.

Zadnjih nekaj let sta podjetje Geoenergo d.o.o., ki je v skladu s podpisano koncesijsko pogodbo za obdobje med 2002 in 2022 imetnik izključnih pravic za izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnem prostoru v Murski depresiji, in podjetje Ascent Slovenia Limited, s katerim ima podjetje Geoenergo d.o.o. sklenjeno pogodbo o skupnih operacijah (Joint Operations Agreement), vlagala velika investicijska sredstva v projekt nadaljnjega razvoja naftno-plinskega polja v SV Sloveniji. Projekt je ogrozila odločitev Upravnega sodišča RS, ki je 5. maja 2016 odpravilo okoljevarstveno dovoljenje, izdano s strani Agencije RS za okolje dne 19. junija 2015 za postavitev naprave za čiščenje zemeljskega plina v Petišovcih in zadevo vrnilo v ponovni postopek istemu organu.

Pogodbeni partnerji si bodo še naprej prizadevali za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za postavitev nove CPP, saj bi s tem dosegali večjo dodano vrednost pri prodaji plina, ki bi imela pozitivne učinke na gospodarstvo v celotni regiji. Povečana proizvodnja zemeljskega plina v SV Sloveniji bi po oceni Geoenerga pripomogla ne le k razvoju lokalnega gospodarstva, temveč tudi k zagotavljanju večje energetske neodvisnosti Slovenije.