Pričetek elektromontažnih del na daljnovodu 2 x 400 kV Cirkovce-Pince

Kot je že znano, na relaciji Cirkovce-Pince poteka gradnja interkonekcijskega daljnovoda, ki bo povezal elektroenergetska sistema Slovenije in Madžarske. Slovenija namreč edino z Madžarsko nima mednarodne povezave. V minulih dneh so se pričela elektromontažna dela na daljnovodu.
Gradnja daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce-Pince je v polnem zamahu. Po celotni trasi se nadaljuje z izvajanjem izkopov gradbenih jam, deli na plitvih in globokih temeljenjih (pilotiranje) ter montažo jeklenih konstrukcij. Do začetka julija je bilo na trasi vgrajenih 121 nožnih delov daljnovodnih stebrov, od tega v celoti sestavljenih in dvignjenih že 43 daljnovodnih stebrov. Logistično izjemno zahtevna gradnja daljnovoda poteka po terminskem planu, napredek zahtevnih gradbenih del in montaže jeklenih konstrukcij pa na določenih odsekih že omogoča izvajanje elektromontažnih del. Tako so se 12. julija 2021 v občini Ljutomer pričela elektromontažna dela na odseku SM 170 – SM 177, ki obsegajo razvlek vodnikov in montažo izolatorskih verig.

Nekoliko drugače pa je na našem območju, kjer prav tako potekajo dela, ki so potrebna za dvig stebrov. Družba ELES je sicer že meseca maja začela z zagonskimi in funkcionalnimi preizkusi novega 400 kV stikališča v razdelilni transformatorski postaji Cirkovce, ki je bilo načrtovano skupaj z umestitvijo novega daljnovoda 2 x 400 kV Cirkovce–Pince. Razdelilna transformatorska postaja Cirkovce s štirinajstimi 400 kV polji postaja največje 400 kV stikališče v Sloveniji.

Načrtovani dvosistemski daljnovod 2 x 400 kV Cirkovce–Pince bo dolg 80,5 kilometra in bo imel 264 stebrov.