Pri zavodu KKC so se odzvali na izjave župana Magyarja za naš spletni portal

V včerajšnjem članku z naslovom “Se nam obeta združevanje zavodov?” je za naš spletni portal podal izjavo Janez Magyar, župan Občine Lendava, na katero pa se je včeraj popoldan odzval direktor zavoda Knjižnica-kulturni center (KKC). Kot je zapisal v elektronskem sporočilu, ga je zmotila “zavajajoča in žaljiva” izjava o izredno nizkih finančnih sredstvih pridobljenih iz drugih virov: “Na žalost smo ob tem osupli, saj KKC in GML ustvarita odstotek, kar je nič, to pa že tako ali tako dobijo iz javnega razpisa Občine in s strani madžarske skupnosti.”
Dr. Albert Halasz, direktor KKC Lendava, se je včerajšnji popoldan preko elektronske pošte obrnil tudi na naše uredništvo ter nam posredoval odgovor na izjavo župana Občine Lendava, Janeza Magyarja, ko je ta v delu svoje izjave dejal, da tako KKC kakor tudi Galerija-Muzej Lendava (GML) na trgu dobita zelo malo finančnih sredstev, po njegovih besedah “odstotek, kar je nič, to pa že tako ali tako dobijo iz javnega razpisa Občine in s strani madžarske skupnosti.” Halasz je izjave označil za zavajajoče in žaljive, ter v odgovoru pripel dokument, v katerem je pripravljen finančni povzetek preteklih treh let.

“Občina Lendava od KKC Lendava vsako leto prejme programsko in finančno poročilo, iz katerega so razvidni vsi prihodki in odhodki javnega zavoda. V spodnji tabeli smo pripravili povzetek za pretekla tri leta. Iz tega izhaja, da navedbe župana ne držijo. V tabeli so navedena le prejeta sredstva, medtem ko so donacije v stvarni obliki (knjige, baze podatkov ipd), prejete od pravnih in fizičnih oseb ovrednotene pod tabelo.

V tabelah so prikazani vsi prihodki, druge občine, Ministrstvo za kulturo, razpisna sredstva, lastni prihodki in ostali. Sredstva soustanoviteljice so po navadi v obliki namenskih razpisnih sredstev za izvedbo določenih programov. Lastne prihodke v knjižnici ustvarimo s sredstvi uporabnikov za plačilo knjižničnih storitev, namenimo jih pokrivanju tekočih stroškov, za katere nimamo zagotovljenih drugih virov financiranja. Razpisna sredstva so vedno namenska in so uporabljena praviloma za pokrivanje programskih stroškov oz. dodatnih programov zavoda, ki jih izvajamo na podlagi zakona kot redni program.

Po Zakonu o knjižničarstvu mora biti knjižnica samostojna pravna oseba, ki lahko izjemoma opravlja še druge kulturne dejavnosti, ki pa morajo biti organizacijsko in finančno vodene posebej, zato deluje v okviru knjižnice Gledališka in koncertna dvorana Lendava, kot njena notranja organizacijska enota,” je zapisal Halasz v odgovoru.

“Darila knjižničnega gradiva od fizičnih oseb iz Slovenije ter pravnih oseb in inštitucij iz tujine po letih:

  • 2018: 6.774,58 EUR
  • 2019: 6.528,85 EUR
  • 2020: 6.135,53 EUR

Ob tem izpostavljamo, da smo na Občino Lendava na poziv pripravili le predlog proračuna za leto 2021, ne pa tudi za 2022. Namera o usklajevanju je bila sicer z Občine podana, na njo pa vabila nismo prejeli,” je zaključil Halasz.