Preverite: To so hitro rastoča podjetja v občini Lendava med letoma 2015 in 2019

Tudi na območju občine Lendava imamo hitro rastoča podjetja. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je konec letošnjega oktobra pripravila seznam hitro rastočih podjetij v državi. Število podjetij, ki je bilo vključenih pri pripravi seznama, je bilo 120.459, na seznam hitro rastočih podjetij pa se je uvrstilo 5.905 podjetij. Na območju občine Lendava je takšnih podjetij 26.
Hitro rastoča podjetja predstavljajo 4,9 % vseh podjetij, zaposlujejo 16,3 % vseh delavcev v državi (98.673) in so dosegla 19,9 mrd evrov čistih prihodkov od prodaje. Na območju občine Lendava je takšnih podjetij 26, že sicer v Pomurju pa 187. AJPES je pri pripravi seznama hitro rastočih podjetij v obdobju 2015-2019 upošteval različne kriterije, med drugim se na seznam niso mogla uvrstiti podjetja, ki so imela v letu 2019 manj kot dva zaposlena in pod 100.000 evrov čistih prihodkov od prodaje.

Hitro rastoča podjetja so podjetja z več kot 10 % povprečno letno rastjo v triletnem obdobju, ki ima v prvem letu spremljanja triletne rasti vsaj 10 zaposlenih. Rast se meri s številom zaposlenih, leto opazovanja je zadnje leto spremljanja triletne rasti. Iz skupine podjetij se izločijo tudi tista, ki se jim število zaposlenih poveča zaradi pripojitve.

Na območju Občine Lendava imamo 26 hitro rastočih podjetij, in sicer: Elektrostudio, Purlen, Dogša, Virs, Prekmurec d.o.o, Tracon, Preteks, Barting, Pega, Sünkel M, MVS Paneli, Mojca Hocurščak s.p., Vargal, Avtokleparstvo Goran Bohar s.p., Nograd, Gradal, Varis, Mobitex, Arpi S, Mobitex, Artex, Alojz Prša s.p., Tisaro, Počivališče Na meji d.o.o., Mizarstvo Banfi, Martmetal,  in Megales Robert Sabo s.p.