Preverite, kako se je med letoma 2016 in 2019 zmanjševalo prebivalstvo po naseljih v lendavski občini

Kljub temu, da se je število prebivalcev na državni ravni v desetih letih povečalo za nekaj več kot dva odstotka, se je število prebivalcev Pomurja zmanjšalo za kar 4,8 odstotkov. Nič drugače ni na našem območju, v krajevnih skupnostih v občini Lendava. Prebivalstvo se je zvišalo le v mestu Lendava.
Občina Lendava se stara hitreje od ostalega prebivalstva v naši državi, do leta 2016 pa je v lendavski občini “zmanjkalo” za približno eno občino Kobilje prebivalstva (580), letu 2019 pa že 689. Od leta 2010 do leta 2019 se je prebivalstvo v državi zviševalo, nekoliko drugače pa je bilo na našem območju. Nataliteta je padala, se zelo rahlo dvignila, a se vnovič znižala.Tokrat ne bomo operirali s podatki iz skorajda celotnega desetletja, temveč s podatki štirih let, torej s podatki od leta 2016 do 2019. Naša težava sicer ni zgolj zmanjševanje prebivalstva, a je ta vsekakor lahko posledica staranja. To je sicer težava celotne države, a v lendavski občini to poteka bistveno hitreje. Od povprečja v državi smo starejši za okrog 4 leta.

In kaj pravijo analize? Glede na obstoječe podatke lahko s 95 odstotno verjetnostjo predvidevamo, da se bo delež prebivalcev starih 0-14 let še naprej zniževal in bo leta 2027 znašal 12 odstotkov, prav tako se bo zniževal delež prebivalcev starih 15-64 let, ki bo leta 2027 predvidoma znašal 56 odstotkov, delež prebivalcev starih 65 let ali več pa se bo povečeval in bo leta 2027 znašal 32 odstotkov. Izsledki demografskih analiz kažejo, da je starajoča se družba eden ključnih izzivov ne zgolj občin, temveč celotnega Pomurja, ki se kaže tako v povečevanju izdatkov za socialne transferje in zdravstvo kakor tudi v vse večjih kadrovskih primanjkljajih, s katerimi se sooča gospodarstvo, deloma pa tudi javni sektor in nevladne organizacije.