Preverite: Danes se je slabi četrtini Slovencev zvišalo stanje na bančnih računih

Minulo noč se je mnogim državljanom Slovenije stanje na transakcijskem računu povečalo, saj je bil po polnoči nakazan solidarnostni dodatek iz sedmega paketa protikoronskih ukrepov, do katerega so upravičeni tisti z nižjimi pokojninami, do 714 evrov.
Gre za drugi tovrstni dodatek od začetka epidemije za upokojence — v prvem valu ga je prejelo preko 300.000 upravičencev. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) bo dodatek izplačal vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, višina pa bo določena na podlagi prejete pokojnine v decembru 2020. Možne so tri višine dodatka:

  • 300 evrov: če znaša vaša pokojnina do 510 evrov
  • 230 evrov: če prejemate pokojnino od 510,01 do 612 evrov
  • 130 evrov: če imate od 612,01 do 714 evrov pokojnine

Poleg upokojencev so v enakih višinah do njega upravičeni še prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 714,00 evrov ali manj. Do solidarnostnega dodatka so ob upoštevanju zneskov upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), ki je začel veljati 31. 12. 2020, prinaša namreč nabor enkratnih solidarnostih dodatkov, ki sodijo v pristojnost ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ). Vsi izplačani dodatki iz protikoronske zakonodaje se ne bodo upoštevali pri izračunu pravic iz javnih sredstev, pri katerih se praviloma upošteva dohodek iz dohodninske odločbe preteklega koledarskega leta (otroški dodatek, državna štipendija, znižano plačilo vrtca, subvencija malice za učence in dijake ter subvencija kosila za učence).